Brancheinformatie en cijfers verhuur van en handel in onroerend goed

31.690 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven verhuur van en handel in onroerend goed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuur van en handel in onroerend goed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 6.850 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 31.690.