350
BEDRIJVEN
KW2 - 2024
-15,1
ONDERNEMERSVERTROUWEN
Sector: Landbouw, bosbouw en visserij
P04 - 2024
-21,0
CONSUMENTENVERTROUWEN
P04 - 2024
-3,6
PRODUCENTENVERTROUWEN
P04 - 2024

Aantal bedrijven teelt van perkplanten in de volle grond

Portal teelt van perkplanten in de volle grond

Hier treft u de laatste cijfers aan voor de branche teelt van perkplanten in de volle grond (sbi-code 01.30.2). Gebruik de snelkoppelingen onder voor meer informatie en tools ter ondersteuning bij het ondernemen. U treft hier ook meer informatie aan over de exploitatiekosten en omzetontwikkeling voor de bedrijfstak teelt van perkplanten in de volle grond. Als lid kunt u hier tevens uw eigen bedrijven beheren en exploitatie vergelijken met de laatst beschikbare branchecijfers. De cijfers zijn gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Ondernemers- en producentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen