Circulair ondernemen

Een betere wereld en bedrijf met circulair ondernemen.

Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is een manier van ondernemen waarbij bedrijven producten en diensten ontwerpen, produceren, gebruiken en hergebruiken op zo'n manier dat de waarde ervan zo lang mogelijk behouden blijft. Het maakt onderdeel uit van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Circulair ondernemen is een van de technieken/aanpakken van duurzaam ondernemen en duurzaam ondernemen is een aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarom circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is een manier om het milieu te beschermen en tegelijkertijd kosten te besparen. Het kan het gebruik van grondstoffen, energie en water verminderen en tegelijkertijd afval beperken. Circulair ondernemen kan een aantal daarmee potentieel een aantal belangrijke bedrijfseconomische voordelen hebben: verlaging van kosten, potentieel verhoogde efficiency, betere productkwaliteit, vermindering van milieueffecten, vermindering van afval en hergebruik van grondstoffen.

Hoe begin je met circulair ondernemen?

Het begint met het begrijpen van de principes van circulair ondernemen en het ontwikkelen van een plan om deze principes toe te passen op uw bedrijf. U moet ook een manier vinden om de principes te integreren in uw bedrijfsstrategie, zodat u de voordelen kunt benutten. Om te beginnen met circulair ondernemen, is het goed om eerst de levenscyclus van de producten in kaart te brengen en te begrijpen. Het is daarna goed om het huidige productieproces te analyseren om te zien waar er kansen liggen om afval te verminderen en/of te hergebruiken. Maar het is ook goed om oplossingen te zoeken om afnemers in staat te stellen de producten efficiënt te gebruiken, bijvoorbeeld door het ontwerp aan te passen zodat ze langer meegaan of door hernieuwbare materialen te gebruiken. Natuurlijk is het ook interessant om te investeren in duurzame technologieën en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen om zo de milieu-impact te verminderen. Het spreekt voor zich dat het beperken of geheel stoppen van het gebruik van milieubelastende stoffen vaak goed mogelijk is zonder grote impact op het bedrijfsproces. Vergeet daarbij niet dat "duurzaam" voor afnemers steeds belangrijker zal worden en u het ook kunt gaan gebruiken in uw promotionele activiteiten. 

Hoe implementeer je circulair ondernemen?

Het implementeren van circulair ondernemen in uw bedrijf vereist het samenwerken met verschillende afdelingen binnen uw bedrijf. U moet een aantal veranderingen doorvoeren om circulair ondernemen in uw bedrijf te implementeren, zoals het aanpassen van processen, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van de kwaliteit van producten en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Belangrijke aandachtspunten voor u begint

  • Denk goed na over de juiste balans tussen een duurzaam productieproces en de wensen van de klant. Weet wat de klant wil en wat daarvan de milieu-impact op het productieproces is. Zijn er vergelijkbare meer milieuvriendelijke alternatieven zijn uw (potentiële) afnemers daar net zo of zelfs meer tevreden mee? Pas om voor rigoureuze onvoldoende doordachte beslissingen waarmee afnemers zich niet gehoord voelen. Neem de klant dus mee in de nieuwe aanpak en zorg ervoor dat het blijft past in uw marktbenadering (positionering) of pas deze weloverwogen aan. Vaak zijn afnemers echter al verder dan aanbieders, dus wees ook niet overdreven voorzichtig, want dan bent u uiteindelijk echt te laat.
  • Natuurlijk is het belangrijk om bij aanpassingen van producten, processen en inkopen goed op de kosten te letten. Het zal meer of minder impact hebben op uw bruto marge en de kosten van het productieproces. Blijf dus vooral ook sturen op efficiëntie en winstgevendheid. Overigens kan circulair ondernemen dus juist een positieve impact hebben op efficiëntie. Daarnaast zijn duurzame producten vaak gewilder dan een milieubelastende alternatieven zolang de klant overtuigd is van de kwaliteit.
  • Beginnen met circulair ondernemen is een investering. Deze hoeft niet groot te zijn als u klein begint, door bijvoorbeeld te beginnen met milieuaspecten mee te wegen bij het inkoopbeleid. U kunt het natuurlijk ook groter aanpakken door een nieuw productdesign en productieproces. In elk geval is het essentieel een business case te maken om de kosten en baten goed in kaart te brengen voor u begint. Neem daarin vooral ook uw bedrijfsstrategie en de marketingaspecten mee.

 

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang