ZZP en verkiezingsprogramma's

Een overzicht van de standpunten van politieke partijen over ZZP-er's.

Overzicht standpunten ZZP-er politieke partijen

HIeronder volgt een overzicht van de standpunten van politieke partijen over zelfstandigen zonder personeel. Het is zeker niet bedoeld als stemadvies, maar geeft u wel informatie over dit belangrijke onderwerp.


D66

 • gemakkelijker aan kunnen haken bij sociale voorzieningen, op basis van keuzevrijheid
 • schijnzelfstandigheid aanpakken (verkapte werknemers)
 • simpele VAR-verklaring
 • toegang tot een vrijwillig pensioenfonds en de WIA
 • Urencriterium wordt omzetcriterium

PvdA

 • stopzetting arbeidskorting ZZP-er
 • verplichting om te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand
 • toegang tot bestaande fondsen voor scholing

VVD

 • mogelijkheid collectieve pensioenregelingen
 • mogelijkheid aansluiting bij collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling.
 • makkelijker toegang krijgen tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • verbetering borgstelling MKB kredieten
 • MKB winstvrijstelling omhoog, MKB tarief winstbelasting omlaag
 • gelijke fiscale behandeling voor grote, kleine en parttime ondernemers
 • DGA’s vinden lastigeen opvolger. Daarommeer investeren inscholing vakmensen

SP

 • verplichte onder sociale zekerheid bij hetzelfde werk als werknemer (redactie: in feite wordt hier waarschijnlijk betere naleving huidige wetgeving bedoeld omdat dit al via de VAR geregeld wordt)
 • aantal dure externenwordt drastisch verminderd: inhuurmaximaal 10% loonsom

Groen Links

 • toegang collectieve pensioenen enarbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • afschaffen urencriterium; aftrek op basis van inkomen

CDA

 • betere toegankelijkheid vrijwillige verzekeringen (UWV)
 • toegankelijkheid van vangnetverzekering van Verbond van Verzekeraars
 • bestrijden van schijnzelfstandigheid (stoppen van verkapte betalingen onder minimum loon)

Christen Unie

 • afschaffen van de zelfstandigenaftrek om deze te verdisconteren in de MKB winstvrijstelling
 • een toegankelijker pensioen, het afsluiten van collectieve verzekeringen, betere scholing
 • optie om na 3 jaar in te kopen in arbeidspool met 5 jaar werkgarantie en minimumsociale zekerheiden mogelijkheidpensioen.