Brancheinformatie en cijfers cultuur, sport en recreatie

126.585 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.600 VACATURES
Sector: Cultuur, sport en recreatie
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven cultuur, sport en recreatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven cultuur, sport en recreatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 75.935 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 126.585.