Brancheinformatie en cijfers cultuur, sport en recreatie

134.935 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.000 VACATURES SECTOR
Cultuur, sport en recreatie
KW02 - 2023

Branchecijfers cultuur, sport en recreatie

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche cultuur, sport en recreatie (SBI code: R). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Cultuur, sport en recreatie Trends

De bedrijfstak Cultuur, Sport en Recreatie (R) is een levendige en dynamische sector. De vraag naar cultuur- en recreatieve diensten en producten stijgt, waardoor ondernemers in de sector steeds meer kansen krijgen. Ook de digitalisering biedt veel mogelijkheden voor ondernemers, zoals de ontwikkeling van apps en online diensten. Daarnaast is een duurzame benadering, gericht op het verbeteren van de directe omgeving en het verminderen van de milieu-impact van bedrijven, steeds belangrijker. Ook groeiende aandacht voor kwaliteit, accommodatie, e-tickets, innovatie en personeelsopleidingen is van belang. Kortom, om succesvol te blijven in de bedrijfstak Cultuur, Sport en Recreatie is een goede aanpassing aan de veranderende marktverhoudingen noodzakelijk.

Trend aantal bedrijven cultuur, sport en recreatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven cultuur, sport en recreatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 84.285 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 134.935.