Brancheinformatie en cijfers financiële instellingen 

106.195 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
12.700 VACATURES
Sector: Financiële instellingen 
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven financiële instellingen 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven financiële instellingen  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 46.475 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 106.195.