25
BEDRIJVEN
KW04 - 2022
-37,0
CONSUMENTENVERTROUWEN
P04 - 2023
3,0
PRODUCENTENVERTROUWEN
P04 - 2023

Aantal bedrijven huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Portal huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Hier treft u de laatste cijfers aan voor de branche huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik. Gebruik de snelkoppelingen onder voor meer informatie en tools ter ondersteuning bij het ondernemen. U treft hier ook meer informatie aan over de exploitatiekosten en omzetontwikkeling voor de bedrijfstak huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik. Als lid kunt u hier tevens uw eigen bedrijven beheren en exploitatie vergelijken met de laatst beschikbare branchecijfers. De cijfers zijn gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Ondernemers- en producentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen