Brancheinformatie en cijfers huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

25 BEDRIJVEN
KW2 2024

Branchecijfers huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik (SBI code: T). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers voor alle bedrijfstakken waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Trends

De bedrijfstak huishoudens als werkgever focust vooral op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van het personeel, het verhogen van productiviteit en het effienter maken van productiemethodes door technologische innovatie. Automatisering en digitalisering spelen een vitalere rol in huishoudelijke activiteiten, waardoor de capaciteit van arbeidskrachten wordt verhoogd en de afhankelijkheid van manuele inspanning wordt verminderd. Tegelijkertijd staan de duurzaamheid van de productie en de premise voor een milieuvriendelijke leefomgeving centraal in wat de bedrijfstak doet. Dit betekent dat ondernemers voldoende aandacht moeten besteden aan duurzame initiatieven om hun bedrijf te laten voortbestaan.

Trend aantal bedrijven huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 25.