Brancheinformatie en cijfers huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

25 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 25.