1.675
BEDRIJVEN
KW2 - 2024
-10,2
ONDERNEMERSVERTROUWEN
Sector: Bouwnijverheid
P04 - 2024
-21,0
CONSUMENTENVERTROUWEN
P04 - 2024
-3,6
PRODUCENTENVERTROUWEN
P04 - 2024

Aantal bedrijven wegenbouw

Portal wegenbouw

Hier treft u de laatste cijfers aan voor de branche wegenbouw (sbi-code 42.11.1). Gebruik de snelkoppelingen onder voor meer informatie en tools ter ondersteuning bij het ondernemen. U treft hier ook meer informatie aan over de exploitatiekosten en omzetontwikkeling voor de bedrijfstak wegenbouw. Als lid kunt u hier tevens uw eigen bedrijven beheren en exploitatie vergelijken met de laatst beschikbare branchecijfers. De cijfers zijn gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Ondernemers- en producentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen