Brancheinformatie en cijfers wegenbouw

1.665 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
26.000 VACATURES SECTOR
Wegenbouw
KW02 - 2023

Branchecijfers wegenbouw

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche wegenbouw (SBI code: 42.11.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder wegenbouw en stratenmaken (SBI code: 42.11).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche wegenbouw en stratenmaken (SBI code: 42.11).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Wegenbouw en stratenmaken (42.11) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Wegenbouw Trends

De wegenbouw is een dynamische bedrijfstak waarin regelmatig nieuwe technologieën en ontwikkelingen worden geïmplementeerd. Ondernemers dienen hier rekening mee te houden om hun activiteiten te blijven optimaliseren. Om aan de steeds strenger wordende milieu-eisen te voldoen, is meer investering in milieutechnologie voor wegen essentieel. Dat betreft bijvoorbeeld intelligent verkeer en duurzame wegen met energiezuinige verlichting, die wind- en zonne-energie benutten. Daarnaast zullen ondernemers afhankelijk van de regio moeten veertienersnit werken met gerecyclede of fosiele materialen. Het belang van milieuvriendelijke transportmiddelen wordt ook steeds belangrijker, waardoor ondernemers hun elastisch opties met betrekking tot het gebruik van duurzame voertuigen en/of milieuvriendelijke transportroutes.

Trend aantal bedrijven wegenbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven wegenbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 535 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.665.