Conjunctuur Kwartaal 3 2011

Daling van de economische groei in het derde kwartaal 2011.

Economische ontwikkelingen derde kwartaal

Het CBS heeft de cijfers over het derde kwartaal 2011 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er nog sprake is van economische groei ten opzichte van hetzelde kwartaal in 2010. Er is echter sprake van kwartaal op kwartaal krimp. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), bij woorden van minister Verhagen, stelt dat de financiele onrust in Europa vat krijgt op de groei in Nederland.

Op zich geen schokkende conclusie natuurlijk, maar deze cijfers geven wel weer dat de crisis ook voor de Nederlanders voelbaarder zal worden. Het consumenten en producentenvertrouwen zal hierdoor verder onder druk kunnen komen te staan.

De belangrijkste conclusies uit het persbericht van het CBS:

  • kwartaal 3 sprake van 1,1 procent groei t.o.v. vorig jaar
  • kwartaal 3 sprake van 0,3 procent krimp t.o.v. voorgaande kwartaal
  • gezins- en overheidsconsumptie gedaald
  • sprake van beperkte groei export en investeringen
  • banengroei stagnatie

Download persbericht

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor