Ontwikkelingen Conjunctuur Nederland kwartaal 4 2011

Daling van 0,7% ten opzichte van vorig jaar.

Economische ontwikkelingen vierde kwartaal 2011

    Het CBS heeft de voorlopige cijfers over het vierde kwartaal gepubliceerd. Er blijkt sprake te zijn van een grotere daling van de economie dan algemeen werd verwacht. In het vierde kwartaal kromp de Nederlandse met 0,7% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2010. Over heel 2011 is er toch nog sprake van 1,2% groei.

    Belangrijkste conclusies:

  • In kwartaal 4 2011 is er sprake van 0,7 procent daling ten opzichte van vorig jaar en ook 0,7% daling ten opzichte van het derde kwartaal 2011.
  • De consumptieve bestedingen waren 1,8% lager
  • Beperkte stijging van de werkgelegenheid.
  • Afname van de uitvoer
  • Gemiddeld in 2011 sprake van 1,2% groei ten opzichte van 2010.

Let op deze cijfers zijn eerste ramingen van het CBS en kunnen nog enigszins wijzigen. De daling is voornamelijk het gevolg van een daling in de consumptieve bestedingen (huishoudens). Daarnaast zijn de overheidsbestedingen en  de export van Nederlandse producten gedaald. Hiertegenover stond dat de investeringen zijn gestegen.

Daling van de consumptieve bestedingen

De consumptieve bestedingen daalden met 1,8% ten opzichten van vorig jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan lagere uitgaven aan gas door de gematigde kou in de winter gedurende 2011. Daarnaast is er minder uitgegeven aan auto's en meubelen. De zorgkosten zijn iets toegenomen.

Daling van de investeringsgroei

Investeringen laten nog steeds groei zien maar wel op een een lager niveau dan in voorgaande kwartalen. Alleen de bedrijfsinvesteringen in auto’s, vrachtwagen en bestelwagens zijn sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. De daling van de groei komt met name voort uit minder investeringen in machines, installaties en grond-, weg- en waterbouwwerken.

Daling industriële productie

Er is sprake van een daling van de 0,8 procent in de industriële productie. Delfstoffen productie was maar liefst 15% lager door minder verbruik van aardgas (zie consumptieve bestedingen). Vooral omdat de bouw nog een sterke groei kende door het zachte winterweer, was er nog sprake van een beperkte groei van 0,8 procent ten opzichte van vorig jaar.

31.000 meer banen in vierde kwartaal t.o.v. vorig jaar

De stijging van het aantal banen komt voornamelijk voort uit vervoer, handel en horeca. Maar ook bij de zakelijke dienstverlening en de zorg was er sprake van groei. De overheid krimpte het aantal banen in met 14.000 ten opzichte van vorig jaar.

Positief is de stijging van 19.000 banen ten opzichte van het vorig kwartaal. Overheel 2011 is het aantal banen daarmee toegenomen met 36.000 banen. Het aantal banen per ultimo 2011 ligt daarmee nog wel 66.000 lager dan aan het einde van 2008.