Marketingmix MKB

Stem uw marketingbeleid zo goed mogelijk af op basis van strategie en marktsegment.

Marketingmix de P's

Marketingmix bepalen

Marketiers maken gebruik van een aantal algemeen erkende methodes om het marketingplan mee op te bouwen. Een heel bekende daarvan is de zogenaamde marketingmix. Het komt er eigenlijk op neer dat een marketingplan uit vijf onderdelen / instrumenten bestaat die de ondernemer kan gebruiken. Deze onderdelen dienen als raamwerk. De marketingmix bestaat uit de 5 P's: product, prijs, plaats, promotie en (later toegevoegd) personeel. Er worden steeds meer P's aan toegevoegd, maar vaak zijn deze eigenlijk afgeleide van bovengenoemde instrumenten.

De vijf P's kunnen worden ingevuld op een manier die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de behoeftes van de doelgroep. Op die manier tracht de onderneming de markt zo optimaal mogelijk te bewerken zonder overmatig accent op verkoop. Als dit optimaal is afgestemd is de reactie van de markt per definitie positief. Dit is de crux van marketing. Het concept is eenvoudig maar is uiterst effectief.

Product

Het gaat hier om alle eigenschappen (ook wel attributen genoemd) van de producten die u levert. Het kan gaan om uiterlijk, functies, duurzaamheid, kwaliteit, garantie, ingrediënten, etc.. Alles wat u maar kunt bedenken over het product.

Prijs

Het prijsbeleid dient te worden afgestemd op winstmarge, marktprijs, concurrentie, product, etc. Het gaat niet alleen om de prijs van uw producten, maar ook om zaken als korting, financiering en andere zaken die te maken hebben met de tegenprestatie van uw klanten.

Plaats

Plaats staat eigenlijk voor distributie. Het gaat om de distributie van uw product naar de klant. Dus langs welke kanalen gaat u de producten aan uw klant aanbieden. Dus alle logistieke zaken maar bijvoorbeeld ook de keuze van winkels, internetkanalen, transporteurs en service.

Promotie

Promotie wordt vaak gezien als synoniem voor marketing, maar is slechts een van de onderdelen. Het is wel een buitengewoon belangrijk onderdeel. Hoe gaat u met uw klanten communiceren. Tegenwoordig kunt u gebruik maken van talloze kanalen om naar uw doelgroep te communiceren. Internet, vakbladen, radio, televisie, etc. Het gaat bij promotie ook om PR activiteiten.

Personeel

Er wordt vaak gesproken van 4 P's maar personeel hoort eigenlijk in de mix meegenomen te worden. Als laatst genoemd maar zeker net zo belangrijk als de andere componenten is personeel. Het personeelsbeleid is van enorme invloed op het functioneren van uw bedrijf zowel intern als extern. Het klinkt cliché maar uw personeel is echt uw visitekaartje. U dient keuzes te maken over opleidingsniveau, duur of goedkoop, bindingsduur, opleidingsmogelijkheden, normen en waarden, etc. Het personeelsbeleid dient samen met HR op de doelgroep van de onderneming te worden afgestemd.