Marketing in het MKB

Schematische uitleg van de marketing cyclus in de onderneming.

Marketing

Marketing cyclus onderneming

Het marketingproces is het gehele cyclus die wordt doorlopen om klanten te benaderen, van marktonderzoek tot after care. Daartussen zitten stappen als segmentatie, marketingmix bepalen, productie, uitvoeren marketingplan en distributie. De marketingstrategie is vooral gericht op het bepalen van de marketingmix. Dit kan pas worden vastgesteld na een grondige verkenning van de potentiële klanten.

In de figuur onder is dit schematisch aangegeven:

marketing MKB