Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

38.515 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
33.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.69% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
KW02 - 2023

Branchecijfers handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (SBI code: 45). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

De branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.0%), Personeel (7.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers.
start vergelijking

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers Trends

De handel, service en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers is de afgelopen jaren steeds digitaler geworden, waardoor ondernemers meer moeten weten over technologieën als mobiele verkoop, online marketing en digitalisatie. Er wordt ook meer nadruk gelegd op duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven, waardoor ondernemers voorbereid moeten zijn op veranderingen in hun bedrijfsvoering. Ondernemers moeten ook op de hoogte zijn van de toegenomen internationalisering en competitie binnen de sector en hun bedrijf daarop voorbereiden door het aannemen van een gediversifieerd aanbod aan producten, service en ondersteuning. Bovenal zullen ondernemers de digitale snelheid moeten inhalen om mee te doen aan een steeds veranderende markt.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.12% procentpunt naar 3.69%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers gemiddeld een bruto marge van 20.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.5% naar 3.7%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 79.1% 80.2% 79.8% 80.0%
Bruto marge 20.9% 19.8% 20.2% 20.0%
  - Bruto Loon   5.9%   5.1%   5.4%   5.1%
  - Sociale lasten   1.0%   0.8%   0.9%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Overig   0.6%   0.5%   0.6%   0.6%
Personeelkosten Totaal 8.0% 7.0% 7.3% 7.1%
Verkoopkosten 1.4% 1.5% 1.4% 1.4%
Huisvestingskosten 1.7% 1.5% 1.5% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Overige diensten 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.6% 3.5% 3.6%
Bedrijfsresultaat 2.9% 3.5% 3.5% 3.7%

Laatste cijfers handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 11.865 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 38.515.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 141. Dat betekent dat de omzet in 2022 41% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17% hoger.

Trend omzet handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (indexcijfers)