Brancheinformatie en cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

82.250 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.10% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.54% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
KW1 2024

Branchecijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

De branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.1%), Personeel (6.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen).
start vergelijking

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Trends

De bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) heeft de afgelopen jaren op tal van manieren veranderd. Ondernemers en bedrijven die op deze markt opereren, weten dat lage kosten en de optimale benutting van beschikbare middelen de sleutel tot succes zijn. Zij moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor hun bedrijfsprocessen en de kostenefficiëntie verhogen. Daarnaast moeten zij hun klanten continu bedienen met betrouwbare en up-to-date informatie. In de online markt is het ook cruciaal om inventief te zijn en één stap voor te blijven op de concurrentie. Kortom, ondernemers en bedrijven moeten blijven innoveren om hun marktaandeel te verhogen.

Bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.95% procentpunt naar 5.54%. Hierbij wordt in de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) gemiddeld een bruto marge van 22.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.9% naar 5.5%.

Kosten per categorie branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.4% 98.7% 98.9% 98.4%
Overige opbrengsten 1.6% 1.3% 1.1% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.6% 77.8% 77.9% 77.1%
Bruto marge 22.4% 22.2% 22.1% 22.9%
  - Bruto Loon   4.5%   4.4%   4.4%   4.4%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.9%   0.9%
Personeelkosten Totaal 6.3% 6.2% 6.3% 6.4%
Verkoopkosten 1.9% 1.8% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 0.9% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.7% 1.7% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 5.0% 5.0% 4.7% 4.7%
Bedrijfsresultaat 4.7% 4.8% 4.9% 5.5%

Laatste cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend aantal bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.560 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 82.250.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 158.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 58.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.7% lager.

Trend omzet groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (indexcijfers)