Brancheinformatie en cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

82.615 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.78% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

De branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.8%), Personeel (6.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen).
start vergelijking

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Trends

De bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) heeft de afgelopen jaren op tal van manieren veranderd. Ondernemers en bedrijven die op deze markt opereren, weten dat lage kosten en de optimale benutting van beschikbare middelen de sleutel tot succes zijn. Zij moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor hun bedrijfsprocessen en de kostenefficiëntie verhogen. Daarnaast moeten zij hun klanten continu bedienen met betrouwbare en up-to-date informatie. In de online markt is het ook cruciaal om inventief te zijn en één stap voor te blijven op de concurrentie. Kortom, ondernemers en bedrijven moeten blijven innoveren om hun marktaandeel te verhogen.

Bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.19% procentpunt naar 4.78%. Hierbij wordt in de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) gemiddeld een bruto marge van 22.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.7% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.8% 98.8% 98.4% 98.8%
Overige opbrengsten 1.2% 1.2% 1.6% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 79.0% 77.8% 77.6% 77.8%
Bruto marge 21.0% 22.2% 22.4% 22.2%
  - Bruto Loon   4.6%   4.7%   4.5%   4.4%
  - Sociale lasten   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Overig   0.7%   0.8%   0.8%   0.8%
Personeelkosten Totaal 6.4% 6.5% 6.3% 6.2%
Verkoopkosten 1.8% 2.0% 1.9% 1.8%
Huisvestingskosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
Overige diensten 1.7% 1.6% 1.7% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.6% 5.0% 5.0%
Bedrijfsresultaat 4.4% 4.7% 4.7% 4.8%

Laatst beschikbare cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend aantal bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.580 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 82.615.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 162. Dat betekent dat de omzet in 2022 62% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19% hoger.

Trend omzet groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (indexcijfers)