Brancheinformatie en cijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

78.330 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
21.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.77% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

De branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.8%), Personeel (6.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 0.17% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen).
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.18% procentpunt naar 4.77%. Hierbij wordt in de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) gemiddeld een bruto marge van 22.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.7% naar 4.8%.

Kosten naar soort groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.72%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.28%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 77.82%
Bruto marge 22.18%
  - Bruto Loon   4.35%
  - Premie & Pensioen   0.96%
  - Andere Sociale lasten   0.04%
  - Overig   + 0.83%
Personeelkosten Totaal 6.17%
Verkoopkosten 1.84%
Huisvestingskosten 0.74%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.24%
Kosten energieverbruik 0.14%
Kosten vervoermiddelen 0.48%
Communicatiekosten 0.13%
Afschrijvingen 0.90%
Kosten van overige diensten 1.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.04%
Bedrijfsresultaat 4.77%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend aantal bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.295 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 78.330.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 136.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 36.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17.7% hoger.

Trend omzet groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (indexcijfers)