Brancheinformatie en cijfers detailhandel (niet in auto's)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

167.470 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.50% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Detailhandel (niet in auto's)
KW02 - 2023

Branchecijfers detailhandel (niet in auto's)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche detailhandel (niet in auto's) (SBI code: 47). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten detailhandel (niet in auto's)

De branche detailhandel (niet in auto's) valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche detailhandel (niet in auto's) zijn respectievelijk: Kosten omzet (66.5%), Personeel (13.4%) en Huisvestingskosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor detailhandel (niet in auto's).
start vergelijking

Detailhandel (niet in auto's) Trends

De detailhandel is in de loop van de tijd sterk veranderd. Het is fundamenteel belangrijk voor ondernemers om zich aan te passen aan de nieuwste technologieën en trends. Tegenwoordig is er een grote nadruk op online marketing om een grotere klantenkring te bereiken. Ook is online winkelen aan populariteit gewonnen, waardoor ondernemers zich moeten aanpassen aan steeds meer digitale verkoopkanalen. Social media-platforms bieden een geweldig platform om te adverteren en klanten te bereiken. Daarnaast is het ook belangrijk om zich meer te richten op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Bedrijfsresultaat detailhandel (niet in auto's)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche detailhandel (niet in auto's) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.44% procentpunt naar 5.50%. Hierbij wordt in de branche detailhandel (niet in auto's) gemiddeld een bruto marge van 33.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.6% naar 5.5%.

Kosten per categorie branche detailhandel (niet in auto's)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.0% 99.1% 99.1% 99.1%
Overige opbrengsten 0.6% 0.9% 0.9% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.8% 67.0% 66.4% 66.5%
Bruto marge 33.2% 33.0% 33.6% 33.5%
  - Bruto Loon   9.8%   9.7%   9.6%   9.6%
  - Sociale lasten   1.7%   1.6%   1.6%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.0%   1.2%   1.3%   1.4%
Personeelkosten Totaal 13.2% 13.4% 13.2% 13.4%
Verkoopkosten 2.4% 2.5% 2.5% 2.5%
Huisvestingskosten 5.1% 5.1% 4.9% 4.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.1% 2.0% 2.0% 2.1%
Overige diensten 1.0% 1.1% 1.1% 1.1%
Overige bedrijfskosten 2.4% 2.3% 2.2% 2.4%
Bedrijfsresultaat 4.6% 4.8% 5.6% 5.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht detailhandel (niet in auto's)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief detailhandel (niet in auto's)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat detailhandel (niet in auto's)

Trend aantal bedrijven detailhandel (niet in auto's)

Verwachtingen banken

ABN AMRO verwacht een volumedaling van 0,5% in 2023 voor de retailsector vanwege druk op de koopkracht en stijgende kosten. Rabobank voorspelt een bescheiden economische groei en benoemt uitdagingen zoals schaarste aan personeel, hogere kosten en een toename van faillissementen. De winstgevendheid staat onder druk door stijgende kosten in de supply chain en huurindexaties. Beide banken benadrukken de groei van online retail en het belang van digitalisering en duurzaamheid voor ondernemingen. Er is nog steeds toekomst voor fysieke winkels, maar deze moeten relevant en aantrekkelijk blijven met naadloze digitale integratie.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven detailhandel (niet in auto's) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 70.535 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 167.470.