Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers detailhandel (niet in auto's)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

170.125 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.18% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Detailhandel (niet in auto's)
KW1 2024

Branchecijfers detailhandel (niet in auto's)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche detailhandel (niet in auto's) (SBI code: 47). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten detailhandel (niet in auto's)

De branche detailhandel (niet in auto's) valt onder de sector groot- en detailhandel; reparatie van auto’s. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche detailhandel (niet in auto's) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (64.9%), Personeel (13.6%) en Huisvestingskosten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor detailhandel (niet in auto's).
start vergelijking

Detailhandel (niet in auto's) Trends

De detailhandel is in de loop van de tijd sterk veranderd. Het is fundamenteel belangrijk voor ondernemers om zich aan te passen aan de nieuwste technologieën en trends. Tegenwoordig is er een grote nadruk op online marketing om een grotere klantenkring te bereiken. Ook is online winkelen aan populariteit gewonnen, waardoor ondernemers zich moeten aanpassen aan steeds meer digitale verkoopkanalen. Social media-platforms bieden een geweldig platform om te adverteren en klanten te bereiken. Daarnaast is het ook belangrijk om zich meer te richten op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Bedrijfsresultaat detailhandel (niet in auto's)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche detailhandel (niet in auto's) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.15% procentpunt naar 6.18%. Hierbij wordt in de branche detailhandel (niet in auto's) gemiddeld een bruto marge van 35.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.1% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche detailhandel (niet in auto's)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.2% 98.0% 98.0%
Overige opbrengsten 0.9% 0.8% 2.0% 2.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.6% 66.4% 65.4% 64.9%
Bruto marge 33.4% 33.6% 34.6% 35.1%
  - Bruto Loon   9.6%   9.5%   9.6%   9.6%
  - Sociale lasten   1.6%   1.7%   1.7%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.3%   1.4%   1.5%   1.6%
Personeelkosten Totaal 13.2% 13.4% 13.5% 13.6%
Verkoopkosten 2.5% 2.4% 2.4% 2.4%
Huisvestingskosten 4.9% 4.8% 4.7% 4.3%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.0% 2.1% 2.4% 2.9%
Overige diensten 1.1% 1.1% 1.1% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.2% 2.4% 2.7% 2.7%
Bedrijfsresultaat 5.6% 5.5% 6.1% 6.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers detailhandel (niet in auto's), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder detailhandel (niet in auto's)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat detailhandel (niet in auto's)

Trend aantal bedrijven detailhandel (niet in auto's)

Verwachtingen banken

ABN AMRO verwacht druk op de koopkracht en stijgende kosten. Rabobank voorspelt een bescheiden economische groei en benoemt uitdagingen zoals schaarste aan personeel, hogere kosten en een toename van faillissementen. De winstgevendheid staat onder druk door stijgende kosten in de supply chain en huurindexaties. Beide banken benadrukken de groei van online retail en het belang van digitalisering en duurzaamheid voor ondernemingen. Er is nog steeds toekomst voor fysieke winkels, maar deze moeten relevant en aantrekkelijk blijven met naadloze digitale integratie.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven detailhandel (niet in auto's) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 70.540 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 170.125.