Brancheinformatie en cijfers winning van delfstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

590 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
329.30% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.21% WINST (% OMZET)
2017
600 VACATURES
Sector: Winning van delfstoffen
KW2 - 2022

Branchecijfers winning van delfstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van delfstoffen (SBI code: B). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten winning van delfstoffen

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning van delfstoffen. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winning van delfstoffen zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.6%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (12.2%) en Afschrijvingen (7.8%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor winning van delfstoffen 0.97% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning van delfstoffen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winning van delfstoffen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 6.49% procentpunt naar 13.21%. Hierbij wordt in de branche winning van delfstoffen gemiddeld een bruto marge van 42.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.2% naar 13.2%.

Kosten naar soort winning van delfstoffen
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.44%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.56%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 57.64%
Bruto marge 42.36%
  - Bruto Loon   3.17%
  - Premie & Pensioen   0.74%
  - Andere Sociale lasten   0.08%
  - Overig   + 1.41%
Personeelkosten Totaal 5.40%
Verkoopkosten 0.13%
Huisvestingskosten 0.46%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.28%
Kosten energieverbruik 0.56%
Kosten vervoermiddelen 0.44%
Communicatiekosten 0.08%
Afschrijvingen 7.76%
Kosten van overige diensten 0.82%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 12.22%
Bedrijfsresultaat 13.21%
bedrijfstakinformatie excel

Wordt lid voor een jaar en krijg toegang tot laatste cijfers en andere tools

Leden hebben toegang tot de laatst beschikbare cijfers winning van delfstoffen, onze Office tools voor ondernemers en andere informatie.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken (en bewaren) eigen bedrijven en cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

Trend aantal bedrijven winning van delfstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van delfstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 275 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 590.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche winning van delfstoffen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 79.4. Dat betekent dat de omzet in 2021 20.6% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 105.8% hoger.

Trend omzet winning van delfstoffen (indexcijfers)