Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winning van delfstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

655 BEDRIJVEN
KW2 2024
16.60% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.62% WINST (% OMZET)
2019
400 VACATURES SECTOR
Winning van delfstoffen
KW1 2024

Branchecijfers winning van delfstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van delfstoffen (SBI code: B). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Trend winst en kosten winning van delfstoffen

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning van delfstoffen. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winning van delfstoffen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.2%), Afschrijvingen (8.5%) en Personeel (6.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning van delfstoffen.
start vergelijking

Winning van delfstoffen Trends

De afgelopen decennia zijn er vele veranderingen geweest in de mijnbouw- en winningindustrie. De bedrijfstak winnen van delfstoffen wordt gekenmerkt door de toenemende kosten en ingewikkelde technische processen die nodig zijn om delfstoffen te winnen in complexere omgevingen. Bedrijven moeten daarom ook steeds innoveren en meer geavanceerde technologieën gebruiken om hun activiteiten efficiënter te maken. Tegelijkertijd moeten bedrijven ook voldoen aan milieuvoorschriften en bijdragen aan duurzaamheid. Verder is de marktsituatie volatiel geworden, waardoor bedrijven moeten streven naar meer flexibiliteit om te kunnen profiteren van opportuniteiten die zich voordoen.

Bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning van delfstoffen tussen 2009 en 2019 is gedaald met 6.08% procentpunt naar 13.62%. Hierbij wordt in de branche winning van delfstoffen gemiddeld een bruto marge van 36.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.1% naar 13.6%.

Kosten per categorie branche winning van delfstoffen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.9% 98.4% 98.8% 97.4%
Overige opbrengsten 1.1% 1.6% 1.2% 2.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 58.8% 57.6% 64.0% 63.2%
Bruto marge 41.2% 42.4% 36.0% 36.8%
  - Bruto Loon   3.8%   3.2%   3.2%   3.9%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.4%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.4%   1.4%   1.3%   1.6%
Personeelkosten Totaal 6.2% 5.4% 5.4% 6.5%
Verkoopkosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.2%
Huisvestingskosten 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 1.3% 2.2% 2.2%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.5% 0.6%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
Afschrijvingen 9.6% 7.8% 7.6% 8.5%
Overige diensten 1.1% 0.8% 0.8% 0.9%
Overige bedrijfskosten 11.5% 12.2% 4.2% 3.1%
Bedrijfsresultaat 9.2% 13.2% 14.1% 13.6%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers winning van delfstoffen, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winning van delfstoffen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

Trend aantal bedrijven winning van delfstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van delfstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 335 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 655.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winning van delfstoffen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 114.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 14.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 46.7% lager.

Trend omzet winning van delfstoffen (indexcijfers)