Brancheinformatie en cijfers winning van delfstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

650 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.00% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.21% WINST (% OMZET)
2017
0 VACATURES SECTOR
Winning van delfstoffen
KW02 - 2023

Branchecijfers winning van delfstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van delfstoffen (SBI code: B). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten winning van delfstoffen

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning van delfstoffen. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winning van delfstoffen zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.6%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (12.2%) en Afschrijvingen (7.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning van delfstoffen.
start vergelijking

Winning van delfstoffen Trends

De afgelopen decennia zijn er vele veranderingen geweest in de mijnbouw- en winningindustrie. De bedrijfstak winnen van delfstoffen wordt gekenmerkt door de toenemende kosten en ingewikkelde technische processen die nodig zijn om delfstoffen te winnen in complexere omgevingen. Bedrijven moeten daarom ook steeds innoveren en meer geavanceerde technologieën gebruiken om hun activiteiten efficiënter te maken. Tegelijkertijd moeten bedrijven ook voldoen aan milieuvoorschriften en bijdragen aan duurzaamheid. Verder is de marktsituatie volatiel geworden, waardoor bedrijven moeten streven naar meer flexibiliteit om te kunnen profiteren van opportuniteiten die zich voordoen.

Bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning van delfstoffen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 6.49% procentpunt naar 13.21%. Hierbij wordt in de branche winning van delfstoffen gemiddeld een bruto marge van 42.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.2% naar 13.2%.

Kosten per categorie branche winning van delfstoffen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.9% 99.7% 98.9% 98.4%
Overige opbrengsten 1.1% 0.3% 1.1% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.8% 56.6% 58.8% 57.6%
Bruto marge 44.2% 43.4% 41.2% 42.4%
  - Bruto Loon   2.0%   2.9%   3.8%   3.2%
  - Sociale lasten   0.3%   0.4%   0.5%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.1%   0.4%   0.5%   0.4%
  - Overig   1.2%   1.5%   1.4%   1.4%
Personeelkosten Totaal 3.6% 5.2% 6.2% 5.4%
Verkoopkosten 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
Huisvestingskosten 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 2.0% 2.0% 1.3%
Energieverbruik 0.3% 0.4% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.4% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.5% 5.8% 9.6% 7.8%
Overige diensten 0.7% 0.9% 1.1% 0.8%
Overige bedrijfskosten 17.2% 13.0% 11.5% 12.2%
Bedrijfsresultaat 15.4% 15.2% 9.2% 13.2%

Laatste cijfers winning van delfstoffen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winning van delfstoffen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winning van delfstoffen

Trend aantal bedrijven winning van delfstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van delfstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 335 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 650.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winning van delfstoffen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 214. Dat betekent dat de omzet in 2022 114% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 169% hoger.

Trend omzet winning van delfstoffen (indexcijfers)