Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winning van aardolie en aardgas

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

30 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.40% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.17% WINST (% OMZET)
2019
400 VACATURES SECTOR
Winning van aardolie en aardgas
KW1 2024

Branchecijfers winning van aardolie en aardgas

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van aardolie en aardgas (SBI code: 06). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winning van aardolie en aardgas

De branche winning van aardolie en aardgas valt onder de sector winning van delfstoffen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winning van aardolie en aardgas in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (69.1%), Afschrijvingen (9.0%) en Personeel (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning van aardolie en aardgas.
start vergelijking

Winning van aardolie en aardgas Trends

De winning van aardolie en aardgas is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door technologische ontwikkelingen zoals fracking en het boren door middel van horizontale boorputten is de productie in korte tijd enorm toegenomen. Het veranderende energieverbruik heeft ook invloed op deze branche. Olie- en gasbedrijven moeten flexibel zijn om de markt goed te kunnen bedienen. Ze moeten ook actief toezien op verdere technologische ontwikkelingen om zo in staat te blijven concurreren. Uiteindelijk moeten bedrijven investeringen doen in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken om aan internationale normen en wetgeving te voldoen.

Bedrijfsresultaat winning van aardolie en aardgas

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning van aardolie en aardgas tussen 2009 en 2019 is gedaald met 9.01% procentpunt naar 11.17%. Hierbij wordt in de branche winning van aardolie en aardgas gemiddeld een bruto marge van 30.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.1% naar 11.2%.

Kosten per categorie branche winning van aardolie en aardgas
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 98.4% 98.7% 97.2%
Overige opbrengsten 0.8% 1.6% 1.3% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.5% 60.9% 69.4% 69.1%
Bruto marge 38.5% 39.1% 30.6% 30.9%
  - Bruto Loon   2.2%   1.9%   1.9%   2.4%
  - Sociale lasten   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   1.0%   1.2%   1.1%   1.5%
Personeelkosten Totaal 3.8% 3.6% 3.5% 4.4%
Verkoopkosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Huisvestingskosten 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 1.0% 2.1% 1.9%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.5%
Vervoermiddelen 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 9.8% 7.0% 7.4% 9.0%
Overige diensten 0.8% 0.4% 0.4% 0.4%
Overige bedrijfskosten 12.7% 13.5% 4.1% 2.7%
Bedrijfsresultaat 9.5% 12.6% 12.1% 11.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winning van aardolie en aardgas, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winning van aardolie en aardgas
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winning van aardolie en aardgas

Trend aantal bedrijven winning van aardolie en aardgas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van aardolie en aardgas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 30.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winning van aardolie en aardgas aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 121.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 21.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 49.9% lager.

Trend omzet winning van aardolie en aardgas (indexcijfers)