Brancheinformatie en cijfers winning van aardolie en aardgas

30 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
15.00% OMZETGROEI
MARCH 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0 VACATURES SECTOR
Winning van aardolie en aardgas
KW02 - 2023

Branchecijfers winning van aardolie en aardgas

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van aardolie en aardgas (SBI code: 06). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche winning van delfstoffen (SBI code: B).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Winning van delfstoffen (B) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Winning van aardolie en aardgas Trends

De winning van aardolie en aardgas is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door technologische ontwikkelingen zoals fracking en het boren door middel van horizontale boorputten is de productie in korte tijd enorm toegenomen. Het veranderende energieverbruik heeft ook invloed op deze branche. Olie- en gasbedrijven moeten flexibel zijn om de markt goed te kunnen bedienen. Ze moeten ook actief toezien op verdere technologische ontwikkelingen om zo in staat te blijven concurreren. Uiteindelijk moeten bedrijven investeringen doen in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken om aan internationale normen en wetgeving te voldoen.

Trend aantal bedrijven winning van aardolie en aardgas

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van aardolie en aardgas geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 20 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 30.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winning van aardolie en aardgas aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 243. Dat betekent dat de omzet in 2022 143% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 196% hoger.

Trend omzet winning van aardolie en aardgas (indexcijfers)