Kengetallen branche winning van aardolie en aardgas

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 15.67% in 2014 naar 15.28% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: winning van aardolie en aardgas (sbi code: 06).

Trend winst en kosten winning van aardolie en aardgas

De branche winning van aardolie en aardgas valt onder de sector winning van delfstoffen . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winning van aardolie en aardgas

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winning van aardolie en aardgas. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 15.67% in 2014 naar 15.28% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winning van aardolie en aardgas

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winning van aardolie en aardgas bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winning van aardolie en aardgas wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (59.4%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (15.1%) en daarna 'Afschrijvingen' (5.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 15.28% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 40.59%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 59.41%
Bruto Marge 40.59%
Personeel 2.72%
Verkoopkosten 0.02%
Huisvestingskosten 0.22%
Kosten apparatuur en inventaris 0.63%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 0.08%
Communicatiekosten 0.02%
Afschrijvingen 5.50%
Kosten van overige diensten 0.63%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 15.15%
Bedrijfsresultaat 15.28%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winning van aardolie en aardgas

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winning van aardolie en aardgas. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winning van aardolie en aardgas
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.