Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

130 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.70% OMZETGROEI
OCTOBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.04% WINST (% OMZET)
2019
400 VACATURES SECTOR
Winning van delfstoffen (geen olie en gas)
KW1 2024

Branchecijfers winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) (SBI code: 08). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winning van delfstoffen (geen olie en gas)

De branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) valt onder de sector winning van delfstoffen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.0%), Personeel (13.4%) en Afschrijvingen (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning van delfstoffen (geen olie en gas).
start vergelijking

Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Trends

Winning van delfstoffen is een bedrijfstak met een lange geschiedenis. De afgelopen jaren hebben technologische vooruitgang en groeiende milieubescherming nieuwe manieren van winning geïntroduceerd. Bedrijven in deze bedrijfstak hebben zichtbaar hun best gedaan om automatisering en mechanisatie te vergroten. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van energie-efficiënte processen, met name in het materiaalhergebruik. Tevens is er een focus op het minimaliseren en bestrijden van verspilling. Ook een andere tendens in de sector is het verminderen van de afvalproductie, het recyclen van afval en het voorkomen van luchtvervuiling. Om deze trends in acht te nemen moeten ondernemers kritisch kijken naar hun eigen processen.

Bedrijfsresultaat winning van delfstoffen (geen olie en gas)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) tussen 2010 en 2019 is gedaald met 4.60% procentpunt naar 9.04%. Hierbij wordt in de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) gemiddeld een bruto marge van 46.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.4% naar 9.0%.

Kosten per categorie branche winning van delfstoffen (geen olie en gas)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 95.7% 98.5% 97.9% 97.5%
Overige opbrengsten 4.3% 1.5% 2.1% 2.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.3% 54.1% 53.3% 54.0%
Bruto marge 42.7% 45.9% 46.7% 46.0%
  - Bruto Loon   7.8%   8.5%   8.8%   9.0%
  - Sociale lasten   1.1%   1.1%   1.3%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.0%   1.0%   0.9%
  - Overig   1.9%   1.9%   2.0%   2.0%
Personeelkosten Totaal 11.7% 12.5% 13.0% 13.4%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.9%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 4.0% 4.3% 4.4% 4.6%
Energieverbruik 3.1% 3.3% 3.1% 3.3%
Vervoermiddelen 1.0% 1.4% 1.1% 1.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 4.6% 5.4% 4.7% 4.8%
Overige diensten 4.6% 5.0% 5.3% 4.1%
Overige bedrijfskosten 4.0% 4.7% 5.5% 3.1%
Bedrijfsresultaat 8.1% 7.2% 7.4% 9.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winning van delfstoffen (geen olie en gas), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winning van delfstoffen (geen olie en gas)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Trend aantal bedrijven winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van delfstoffen (geen olie en gas) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 130.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 132.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 32.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.3% lager.

Trend omzet winning van delfstoffen (geen olie en gas) (indexcijfers)