Brancheinformatie en cijfers winning van delfstoffen (geen olie en gas)

130 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0 VACATURES SECTOR
Winning van delfstoffen (geen olie en gas)
KW02 - 2023

Branchecijfers winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) (SBI code: 08). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche winning van delfstoffen (SBI code: B).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Winning van delfstoffen (B) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Trends

Winning van delfstoffen is een bedrijfstak met een lange geschiedenis. De afgelopen jaren hebben technologische vooruitgang en groeiende milieubescherming nieuwe manieren van winning geïntroduceerd. Bedrijven in deze bedrijfstak hebben zichtbaar hun best gedaan om automatisering en mechanisatie te vergroten. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van energie-efficiënte processen, met name in het materiaalhergebruik. Tevens is er een focus op het minimaliseren en bestrijden van verspilling. Ook een andere tendens in de sector is het verminderen van de afvalproductie, het recyclen van afval en het voorkomen van luchtvervuiling. Om deze trends in acht te nemen moeten ondernemers kritisch kijken naar hun eigen processen.

Trend aantal bedrijven winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning van delfstoffen (geen olie en gas) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 130.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winning van delfstoffen (geen olie en gas) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 134. Dat betekent dat de omzet in 2022 34% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7% hoger.

Trend omzet winning van delfstoffen (geen olie en gas) (indexcijfers)