Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

500 BEDRIJVEN
KW2 2024
30.00% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
34.98% WINST (% OMZET)
2019
400 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen (SBI code: 09). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de winning van delfstoffen

De branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen valt onder de sector winning van delfstoffen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (27.4%), Personeel (16.2%) en Afschrijvingen (7.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de winning van delfstoffen.
start vergelijking

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Trends

Ondernemers die actief zijn in de bedrijfstak dienstverlening voor de winning van delfstoffen moeten rekening houden met toenemende eisen waaraan hun dienstverlening moet voldoen. Er is meer aandacht voor veiligheid en milieu, waardoor meer geïnvesteerd wordt in kennis en technologie. Daarnaast komen er steeds meer regelgevingen en vergunningen, en worden duurzaamheid, energiebesparing en de circulaire economie belangrijke speerpunten. Om mee te kunnen doen is het essentieel dat ondernemers deze nieuwe ontwikkelingen volgen en zich hierin blijven specialiseren.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 16.01% procentpunt naar 34.98%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen gemiddeld een bruto marge van 72.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 33.0% naar 35.0%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.8% 98.5% 99.5% 98.7%
Overige opbrengsten 1.2% 1.5% 0.5% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 45.8% 37.6% 30.1% 27.4%
Bruto marge 54.2% 62.4% 69.9% 72.6%
  - Bruto Loon   10.0%   8.9%   9.6%   11.1%
  - Sociale lasten   1.6%   1.5%   1.6%   2.1%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.6%   0.7%   0.8%
  - Overig   3.6%   2.8%   2.7%   2.3%
Personeelkosten Totaal 16.1% 13.8% 14.7% 16.2%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.9%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.9% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 7.4% 1.5% 1.7% 2.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.9% 2.0% 2.3% 2.9%
Communicatiekosten 0.1% 0.3% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 10.4% 14.1% 11.4% 7.6%
Overige diensten 1.3% 1.5% 0.9% 1.5%
Overige bedrijfskosten 7.9% 7.3% 4.3% 5.5%
Bedrijfsresultaat 7.9% 20.6% 33.0% 35.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dienstverlening voor de winning van delfstoffen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de winning van delfstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 365 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 500.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 68.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 31.4% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.3% lager.

Trend omzet dienstverlening voor de winning van delfstoffen (indexcijfers)