Branchecijfers Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 14.58% in 2014 naar 16.45% in 2015

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (09)

Trend winst en kosten voor Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

De branche Dienstverlening voor de winning van delfstoffen valt onder de sector Winning van delfstoffen . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Dienstverlening voor de winning van delfstoffen : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Dienstverlening voor de winning van delfstoffen . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 14.58% in 2014 naar 16.45% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dienstverlening voor de winning van delfstoffen, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Dienstverlening voor de winning van delfstoffen : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Dienstverlening voor de winning van delfstoffen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (41.7%) gevolgd door 'Personeel' (17.3%) en daarna 'Kosten apparatuur en inventaris' (8.7%). De gemiddelde winstmarge Dienstverlening voor de winning van delfstoffen is 58.30%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 16.45% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 41.70%
Bruto Marge 58.30%
Personeel 17.33%
Verkoopkosten 0.57%
Huisvestingskosten 0.57%
Kosten apparatuur en inventaris 8.73%
Kosten energieverbruik 0.04%
Kosten vervoermiddelen 2.07%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 7.52%
Kosten van overige diensten 1.19%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.61%
Bedrijfsresultaat 16.45%

Branchecijfers Dienstverlening voor de winning van delfstoffen in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Dienstverlening voor de winning van delfstoffen . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.