Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen

490 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
APRIL 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
KW02 - 2023

Branchecijfers dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen (SBI code: 09). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning van delfstoffen (klik om te bekijken).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche winning van delfstoffen (SBI code: B).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Winning van delfstoffen (B) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Trends

Ondernemers die actief zijn in de bedrijfstak dienstverlening voor de winning van delfstoffen moeten rekening houden met toenemende eisen waaraan hun dienstverlening moet voldoen. Er is meer aandacht voor veiligheid en milieu, waardoor meer geïnvesteerd wordt in kennis en technologie. Daarnaast komen er steeds meer regelgevingen en vergunningen, en worden duurzaamheid, energiebesparing en de circulaire economie belangrijke speerpunten. Om mee te kunnen doen is het essentieel dat ondernemers deze nieuwe ontwikkelingen volgen en zich hierin blijven specialiseren.

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de winning van delfstoffen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 365 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 490.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dienstverlening voor de winning van delfstoffen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 73. Dat betekent dat de omzet in 2022 27% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 34% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor de winning van delfstoffen (indexcijfers)