Stamrecht BV en rechtsvorm

Keuze rechtsvorm bij ontslagvergoeding: stamrecht B.V. lang niet altijd de beste keuze.

Stamrecht B.V. en ontslagvergoeding

Indien u een ontslagvergoeding ontvangt, is het mogelijk om deze in een stamrecht B.V. te storten. U richt dan in principe dan een gewone B.V. op die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. De ontslagvergoeding is het kapitaal van de B.V. waarmee ook bedrijfsactiviteiten ontplooit kunnen worden. Dat is natuurlijk een prima manier om een onderneming te starten na ontslag. Het is echter lang niet altijd de beste keuze. 

Fiscale aspecten keuze rechtsvorm en stamrecht B.V.

De beste rechtsvorm is afhankelijk van meerdere criteria. Bij de keuze van de rechtsvorm spelen met name aansprakelijkheid en fiscale aspecten een belangrijke rol. Bij beperkte winst is het vanuit fiscaal perspectief vaak aantrekkelijker om een eenmanszaak op te richten. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling. Bij de B.V. is het hoogste belastingtarief echter weer lager dan bij de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van de winst is de B.V. of eenmanszaak aantrekkelijker.

Aansprakelijkheid rechtspersoon en natuurlijke persoon

Er is dan echter nog niet gezegd over aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma is men hoofdelijk aansprakelijk. Het prive vermogen is niet afgescheiden van het bedrijf. Dat betekent dat vorderingen op de onderneming eventueel ook te verhalen zijn op het prive vermogen van de ondernemers. Bij een B.V. is dat niet (zonder meer) het geval tenzij er sprake is van wanbestuur.

Keuze rechtsvorm voor de middellange termijn

De keuze om een stamrecht B.V. op te richten wordt meestal gedaan uit korte termijn fiscale overwegingen. Door de ontslagvergoeding niet in een keer te laten uitkeren, wordt deze uiteindelijk belast tegen een lagere tarief. Maar dit effect is ook te bereiken door de aanschaf van een lijfrente of andersoortige constructies.

De keuze voor de rechtsvorm maakt u voor de middellange termijn op basis van meerdere criteria. De eenmalige ontslagvergoeding dient de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming niet te bepalen. Zo Lees verder sommige mensen ervoor om naast een stamrecht B.V. ook een eenmanszaak op te richten. Eventueel worden dan nog leningen verstrekt door de stamrecht B.V. aan de eenmanszaak. Daarvoor dient dan wel een overeenkomst te worden opgemaakt en rente te worden betaald.

Conclusie: stamrecht B.V. en keuze rechtsvorm

De conclusie is dat de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming niet moet laten bepalen op basis van optimalisatie van de netto ontslagvergoeding. Er dient beoordeeld te worden op basis van fiscale aspecten van de ontslagvergoeding en de winst uit ondernemersactiviteiten op middellange termijn (een rechtsvorm kan op termijn ook weer gewijzigd worden). Daarnaast dient ook nog gelet te worden op de aansprakelijkheidsaspecten. Voor een goede keuze is het raadzaam om voldoende advies in te winnen.