Ondernemingsplan Hoofdstuk

Een goede organisatie geeft de onderneming een veel grotere kans van slagen. Wat vertelt u in het ondernemingsplan...

Ondernemingsplan: Organisatie

Organisatie zijn zo sterk als de zwakste schakel. Bedrijfsprocessen zijn van essentieel belang voor efficiëntie, effectiviteit en klanttevredenheid. Ondernemingsplannen hebben daarom altijd een hoofdstuk Organisatie. De kans van slagen wordt verhoogd met een goede organisatie.

Bedrijfsprocessen en Afdelingen

De inrichting van bedrijfprocessen heeft grote impact op uw winstgevendheid en klanttevredenheid. Het is van belang alle processen in kaart te brengen en in elk geval globaal te beschrijven. Hierdoor worden eventuele 'disconnects' (inefficienties) beter voorkomen. Een beschrijving van de processen is voor banken vaak een extra zekerheid van de capaciteiten van de ondernemer: de ondernemer is goed voorbereid.

Praktisch

Praktisch zaken als de naam van uw onderneming en registratie van domeinnaam kunt u eventueel ook opnemen in dit hoofdstuk. Daarnaast dient de vestigingsplaats gekozen te worden.

Medewerkers

Indien u personeel aan wilt nemen kunt u hier zaken in opnemen als profiel, salaris en de manier waarop u personeel gaat aantrekken. Daarnaast kan natuurlijk ook van uitzendkrachten gebruikt worden gemaakt. U kunt een overzicht maken van de benodigde capaciteit rekeninghouden met eventuele seizoeninvloeden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid ligt in het verlengde van voorgaande onderdelen maar verdient met de huidige verkeersproblemen extra aandacht. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid voor personeel, klanten en toeleveranciers. Het gaat niet alleen om fysieke bereikbaarheid, maar ook om telefonische en andere (multimediale) kanalen.

Administratie

De administratie is een zeer belangrijk onderdeel van uw onderneming. Een slechte adminstratie kan desastreuze gevolgen hebben. De administratie uitbesteden is niet per definitie de beste keuze. De keuze is onder meer afhankelijk van de complexiteit (een freelancer met alleen te factureren uren versus een multinationaal chemie bedrijf), uw ervaring met administratie en de mogelijkheden om tijd aan de administratie te besteden. Uiteraard dient u zich te realiseren dat elk uur besteed aan de boekhouding ten koste kan gaan aan de beschikbare uren van uw core bedrijfsactiviteiten.

Verzekeringen

Dek risico waar mogelijk af. Breng hiervoor de risico's in kaart (zoals schade aan bedrijf/product, wettelijke aansprakelijkheid, geschillen, wanbetalers, persoonslijk risico's, etc.). Alles kan verzekerd worden, maar dat is natuurlijk kostbaar. Weeg het risico en de mogelijk schade dus goed af tegen de kosten. Overigens kunt u ook door goede bedrijfsprocessen risico's beperken.

Excel Ondernemingsplan Software

Indien u met onze ondernemingsplan software werkt (klik voor meer informatie), zal het u wellicht zijn opgevallen dat personeel onder marketing is ondergebracht. Dit is gedaan omdat het eigenlijk de 5de 'p' van de marketing mix is. In onderstaande video wordt de navigatie van ondernemingsplan applicatie verder uiteengezet.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan met behulp van de gebruiksvriendelijke online wizard


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie