Ondernemingsplan-Financieel Plan
Het financieel plan is een weergave van de beoogde resultaten en wordt door geldverschaffers nauw onder de loep genomen.

Ondernemingsplan Hoofdstuk

Ondernemingsplan: Het Financieel Plan

Het financieel plan is voor veel starters een van de lastigste en belangrijkste onderdelen van het ondernemingsplan. Dit onderdeel laat in universele taal zien of een onderneming rendabel is of niet. Een hoofdstuk dat zowel door investeerders als ondernemer tot in detail moet worden uitgeplozen. Loont het business model of niet.

>

Op zoek naar een goede basis voor uw ondernemingsplan?


Onze Excel-Word applicatie begeleidt u door de verchillende onderdelen van het ondernemingsplan.
Deze applicatie geeft u houvast en zorgt voor een goede structuur en samenhang. Direct downloaden na bestellen.


Er worden op basis van de strategie, organisatie en operatie veronderstellingen gemaakt ten aanzien van de benodigde investeringen, financiering, kosten en opbrengsten. En juist die veronderstellingen maken het financieel plan veel minder "hard" dan het er op papier uit ziet. De veronderstellingen worden dan ook altijd intensief getoetst. Zorg ervoor de veronderstellingen zo goed mogelijk te toetsen, voordat een financiering wordt aangevraagd of een onderneming wordt gestart.

Juist omdat er discussie zal zijn over de gemaakte veronderstellingen is het verstandig om verschillende scenario's te maken. In grote bedrijven wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamd "worst case" , "most likely" en "best case" scenario. Op die manier is het direct inzichtelijk wat er met het rendement gebeurt indien er afwijkingen zijn van de veronderstellingen. Op die manier geeft scenarioplanning een goede indicatie van de risico's.

Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen opgenomen moeten worden:

  • Investering- & Financieringsplan
  • Exploitatiebegroting (1 jaar + meerjarig)
  • Liquiditeitsbegroting
  • Privé begroting
  • Analyses (break even, terugverdientijd, etc.)

Afhankelijk van het doel van het ondernemingsplan dienen extra hoofdstukken te worden toegevoegd (financiering - financieringsbehoefte, terugverdientijd, etc.). Er zijn geen vaste voorschriften maar bovenstaande indeling is wel gebruikelijk.

Firmfocus Software Advies financiering

Heeft u hulp nodig bij de financiering van uw onderneming? Via MKB bedrijfskrediet kunt u vrijblijvend advies ontvangen na invullen eenvoudig formulier.

   Klik hier voor meer informatie.