Opbouw ondernemingsplan

Een overzicht van de structuur van een ondernemingsplan. Inclusief gratis te downloaden templates.

Opbouw Ondernemingsplan (voorbeeld structuur ondernemingsplan)

Goede ondernemingsplannen zijn uniek en hebben overtuigingskracht. Een ondernemingsplan geeft de eerste contouren van de nieuwwe onderneming aan. Daarnaast vormt het de basis van de te volgen strategie. Een standaard voorbeeld ondernemingsplan bestaat daarom ook niet. Het gaat in het ondernemingsplan juist om de competenties, kansen in de markt, creativiteit en visie. Dit wordt samengebracht in een goed onderbouwd een allesomvattend document. Een voorbeeld ondernemingsplan voor wat betreft de structuur is daarom veel nuttiger.

Hieronder is de algemene opbouw ondernemingsplan uiteengezet zoals die bij het maken van een ondernemingsplan meestal wordt aangehouden. Deze is niet alleen gebaseerd op de praktijk maar ook theoretisch goed onderbouwd door diverse strategische, bedrijfseconomische, marketing modellen. Dus als voorbeeld ondernemingsplan voor de opbouw en structuur is dit een goed raamwerk. De onderdelen uit onderstaande lijst kunnen meestal niet ontbreken in een ondernemingsplan. Uiteraard is het aan de ondernemer om vervolgens de diepgang en invulling te geven.

Tip: ook als u geen lid bent, kunt u alle onderdelen met deskundige toelichting en demo video's zien voor Ondernemingsplan Online.

Voorblad

Titel en subtitel die de lading van het plan zo treffend mogelijk dekken. Ook dienen de namen van de auteurs en de datum van publicatie hierop te staan.

Index

Zorg altijd voor een correcte index, zodat snel naar het juiste hoofdstuk gegaan kan worden. Als het document ook digitaal verspreid wordt, is het erg handig om met hyperlinks te werken. Op die manier kan snel genavigeerd worden.

Samenvatting

Dit is als het ware de 'management summary'. Hierin wordt in grote lijnen aangegeven wat er in het ondernemingsplan staat. Dit zou ook goed voor presentatie doeleinden gebruikt kunnen worden. Kijk per hoofdstuk wat de conclusies (of "take aways") zijn en vat deze samen in een goed lezend verhaal. Schrijf de samenvatting dus pas op het laatst.

De samenvatting hoeft niet per definitie een positief verhaal te worden. Er kan bij schrijven van het ondernemingsplan ook vastgesteld worden dat het plan juist niet haalbaar is. Maak duidelijk aan de lezers wat de conclusie is en onderbouw dat krachtig. Ook als u het ondernemingsplan voor de bank schrijft, is dit de beste aanpak. Een accountmanager heeft al snel door of het plan een goed onderbouwd verhaal of een "verkooppraatje" betreft.

Basis

Dit hoofdstuk van het ondernemingsplan bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  • Omschrijving bedrijf (KvK, rechtsvorm, startdatum, etc.)
  • Idee, missie en visie

De ondernemers

Omschrijving ondernemer(s) (persoonlijke gegevens, ondersteunende partner, eventueel huidige dienstverband, opleiding, branche ervaring, motieven, persoonlijke kwaliteiten, etc.)

Strategie

Vaak wordt de strategie zijdelings in het marketing plan verwerkt. Dit is eigenlijk onlogisch aangezien de strategie een allesoverkoepelend onderdeel is van de organisatie. Alle functies dienen aangesloten of gesynchroniseerd te worden naar de organisatie strategie.

In dit hoofstuk komen achtereenvolgens de marktafbakening, missie, visie, interne analyse, externe analyse, SWOT en strategische keuzes aan de orde. Advies is om een samenvatting te schrijven van deze uitgebreide strategische analyse.

Marketing & Sales Plan

Het marketingproces is de gehele cyclus die wordt doorlopen om klanten te benaderen, van marktonderzoek tot after care. Daartussen zitten stappen als segmentatie, marketingmix bepalen, productie, uitvoeren marketingplan en distributie. De marketingstrategie is vooral gericht op het bepalen van de marketingmix. Dit kan pas worden vastgesteld na een grondige verkenning van de potentiële klanten.

Organisatie

Organisaties zijn kwetsbaar en zo sterk als de zwakste schakel. Bedrijfsprocessen zijn van essentieel belang voor efficiëntie, effectiviteit en klanttevredenheid. Ondernemingsplannen hebben daarom vaak een hoofdstuk voor organisatorische aspecten. De kans van slagen wordt verhoogt met een goede organisatie.

Financieel Plan

Het financieel plan is voor veel starters een van de lastigste en belangrijkste onderdelen van het ondernemingsplan. Dit onderdeel laat in universele taal zien of een onderneming rendabel is of niet. Een hoofdstuk dat zowel door investeerders als ondernemer tot in detail moet worden uitgeplozen. Loont het business model of niet. In dit voorbeeld ondernemingsplan krijgt het dus de volle aandacht. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • Investeringbegroting
  • Financieringsplan
  • Exploitatiebegroting (1 jaar en meerjarig)
  • Liquiditeitsbegroting
  • Privé begroting

Juridische zaken

Een niet onbelangrijk onderwerp voor ondernemers bestaat uit juridische zaken. Deze hebben invloed op uw onderneming en de bedrijfsvoering. Ook zijn er soms mogelijkheden op subsidie of andere vormen van ondersteuning.

U kunt hier gratis een Word ondernemingsplan sjabloon downloaden om op basis van bovenstaand model snel aan de slag te kunnen gaan.

Afhankelijk van het doel van het ondernemingsplan dienen extra hoofdstukken te worden toegevoegd aan dit voorbeeld ondernemingsplan (financiering - financieringsbehoefte, terugverdientijd, etc.).

Excel ondernemingsplan applicatie voor meer ondersteuning

Om nog meer houvast te hebben bij het schrijven, kunt u gebruik maken van onze Excel applicatie. Deze ondernemingsplanapplicatie geeft veel meer ondersteuning dan de Word bestanden die u online kunt vinden. Op een meer interactieve manier wordt u langs de diverse onderwerpen geleid. Als u klaar bent, kunt u alles met een druk op de knop naar Word exporteren. Het is een Excel bestand dus u kunt er aan werken wanneer het u uitkomt en het bestand staat gewoon op uw eigen computer.

Bekijk product in de winkel voor meer informatie.

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw ondernemingsplan met behulp van de gebruiksvriendelijke online wizard


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang