Beedigde vertalingen Nederlands Spaans

Hoogwaardige Beedigde vertalingen Spaans-Nederlands

Beëdigde vertalers Nederlands Spaans

U kunt bij ons terecht voor alle soorten beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Spaans en andersom. Alleen gediplomeerde vertalers die aan strenge eisen voldoen en zijn beëdigd door de Rechtbank mogen beëdigde vertalingen maken. Deze vertalers zijn aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Zij scholen zich continu bij en hebben daardoor alle vaardigheden en actuele kennis om professionele vertalingen te verzorgen.

Wet beëdigde tolken en vertalers (WBTV)

Beëdigde vertalers zijn allemaal ingeschreven in het register van bureau WBTV. Dit bureau controleert of vertalers voldoen aan de eisen die in de wet gesteld zijn. Daarnaast wordt gecontroleerd of de ingeschreven vertalers voldoen aan de bijscholingseisen.

Soorten documenten

Er zijn diverse documenten waarvoor een beëdigde vertaling nodig kan zijn. Hieronder treft u een niet uitputtende lijst van soorten documenten aan die wij beëdigd vertalen naar zowel het Spaans als het Nederlands.

 • Diploma
 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Testament
 • Huurovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Oprichtingsakte
 • Certificaat (bijvoorbeeld een geboortecertificaat)
 • Bewijs van "in leven zijn"
 • Getuigschriften
 • Statuten
 • Contracten
 • Bewijsstukken
 • Trouwakten
 • VOG (Verklaring omtrent gedrag)
 • Contract
 • Dagvaarding

Legalisering van documenten door middel van apostille

Indien het een vertaald document betreft dat bedoeld is voor gebruik in het buitenland, is het soms nog nodig om het document te laten legaliseren. Dat is meestal niet het geval als het een buitenlands document betreft dat vertaald wordt naar het Nederlands voor gebruik in Nederland. In dat laatste geval volstaat de vertaling door een beëdigd vertaler. Dit dient u zelf altijd te vragen bij de instantie waarvoor u de vertaling nodig heeft. De legalisering doen wij in de meeste gevallen door middel van een zogenaamde apostille van de rechtbank in Alkmaar. Dit betreft het valideren van de handtekening van de vertaler. Dat gebeurt door het plaatsen van een stempel op de beëdigde vertaling bij de rechtbank. Maar wij kunnen dit dus helemaal voor u verzorgen indien het nodig is.

Procedure

 1. Na ontvangst van uw offerte-aanvraag maken de offerte binnen 24 uur op. Eventueel nemen wij nog contact met u op voor extra informatie.
 2. Na acceptatie en betaling wordt de vertaling gemaakt door de beëdigd vertaler.
 3. Eventueel wordt de vertaling nog gelegaliseerd door middel van een apostille van de rechtbank (zie boven).
 4. De verzending van de documenten geschiedt altijd per aangetekende post binnen afgesproken termijn.
 5. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Wij vernietigen alle gegevens van de vertaling na verwerking.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

 • gediplomeerde door Rechtbank beëdigde vertalers Spaans
 • persoonlijke benadering
 • met of zonder (door ons verzorgde) legalisering
 • vanaf slechts EUR 39 per pagina (exclusief BTW)
 • strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens
 • binnen 24 uur een offerte
 • geheel vrijblijvend

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang