Branchecijfers winning van delfstoffen

Sector informatie exploitatie sector B: winning van Delfstoffen.

Branchecijfers winning van Delfstoffen

Let op! Voor meer recente informatie gaat u naar onze laatste publicatie (klik hier).

Binnen de sector winning van Delfstoffen gaat het om de bedrijfstakken die zich bezig houden met de winning van aardolie en aardgas, andere delfstoffenwinning en dienstverlening delfstoffenwinning. Naast deze bedrijfstakken is er ook een algemeen exploitatiebeeld voor de gehele sector beschikbaar. U kunt in de onderstaande tabel de gewenste informatie opvragen.

Tabel sector en bedrijfstakken winning van Delfstoffen

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel. De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers kunt u de Excel applicatie downloaden ( verkrijgbaar in online shop).