Branchecijfers winning van delfstoffen

Sector informatie exploitatie sector B: winning van Delfstoffen.

Bedrijfstakinformatie

Branchecijfers winning van Delfstoffen

Let op! Voor meer recente informatie gaat u naar onze laatste publicatie (klik hier).

Binnen de sector winning van Delfstoffen gaat het om de bedrijfstakken die zich bezig houden met de winning van aardolie en aardgas, andere delfstoffenwinning en dienstverlening delfstoffenwinning. Naast deze bedrijfstakken is er ook een algemeen exploitatiebeeld voor de gehele sector beschikbaar. U kunt in de onderstaande tabel de gewenste informatie opvragen.

Tabel sector en bedrijfstakken winning van Delfstoffen

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 (voor 7 jaars trend met laatst beschikbare cijfers zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 excl. btw ).