Brancheinformatie en cijfers overige dienstverlening

120.800 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
7.400 VACATURES
Sector: Overige dienstverlening
KW2 - 2022

Trend aantal bedrijven overige dienstverlening

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige dienstverlening geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 53.980 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 120.800.