Kengetallen branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 19.07% in 2012 naar 18.18% in 2013

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (sbi code: 96).

Trend winst en kosten wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

De branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche valt onder de sector overige dienstverlening. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 19.07% in 2012 naar 18.18% in 2013.Laatst beschikbare cijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2013

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (30.6%) gevolgd door 'Kosten omzet' (22.3%) en daarna 'Afschrijvingen' (6.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 18.18% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 77.72%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 22.28%
Bruto Marge 77.72%
Personeel 30.56%
Verkoopkosten 2.72%
Huisvestingskosten 6.42%
Kosten apparatuur en inventaris 1.58%
Kosten energieverbruik 2.44%
Kosten vervoermiddelen 2.09%
Communicatiekosten 1.12%
Afschrijvingen 6.54%
Kosten van overige diensten 2.03%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.03%
Bedrijfsresultaat 18.18%

Branchecijfers jaar 2013: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.