Brancheinformatie en cijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

100.050 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
18.18% WINST (% OMZET)
2013
7.000 VACATURES SECTOR
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
KW02 - 2023

Branchecijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (SBI code: 96). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

De branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche valt onder de sector overige dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche in 2013 zijn respectievelijk: Personeel (30.6%), Kosten omzet (22.3%) en Afschrijvingen (6.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche.
start vergelijking

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Trends

In de uitvaartbranche is er de afgelopen jaren een trend in persoonlijker afscheid nemen waaronder afscheidsdiensten, herdenkingsceremonies en diensten die mensen meer ruimte geven om afscheid van een geliefde te nemen. In wellness- en dienstverleningsbedrijven toont een toenemende vraag naar veelzijdige wellnesstherapieën, esthetiek, massage, therapiediensten, sauna’s en jacuzzi’s. Ook zijn er veranderingen gekomen op het gebied van het milieu waaronder het hanteren van vergroeningsmaatregelen zoals het gebruik van recycling, hergebruik van energie, herbeplanting en het oogsten van regenwater. Ook is er met de toenemende marktvraag naar een meer ingrijpende verzorging van het lichaam een verandering gekomen, waarbij ondernemers hun bedrijf daarop moeten aanpassen.

Bedrijfsresultaat wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche tussen 2009 en 2013 is gedaald met 2.21% procentpunt naar 18.18%. Hierbij wordt in de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche gemiddeld een bruto marge van 77.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 19.1% naar 18.2%.

Kosten per categorie branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2014
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 22.2% 23.0% 21.2% 22.3%
Bruto marge 77.8% 77.0% 78.8% 77.7%
  - Bruto Loon   20.4%   22.3%   22.4%   22.5%
  - Sociale lasten   3.4%   3.7%   3.9%   4.0%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.3%   1.4%
  - Overig   2.7%   2.9%   3.1%   2.8%
Personeelkosten Totaal 27.6% 30.1% 30.8% 30.6%
Verkoopkosten 3.2% 2.9% 2.9% 2.7%
Huisvestingskosten 6.2% 6.3% 6.4% 6.4%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.4% 1.6% 1.6%
Energieverbruik 2.5% 2.4% 2.4% 2.4%
Vervoermiddelen 2.3% 2.2% 2.1% 2.1%
Communicatiekosten 1.1% 1.0% 1.0% 1.1%
Afschrijvingen 6.4% 6.5% 6.7% 6.5%
Overige diensten 2.2% 2.1% 2.0% 2.0%
Overige bedrijfskosten 4.4% 4.3% 3.9% 4.0%
Bedrijfsresultaat 20.3% 17.7% 19.1% 18.2%

Laatste cijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Trend aantal bedrijven wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 52.600 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 100.050.