Brancheinformatie en cijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

95.990 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
18.18% WINST (% OMZET)
2013

Branchecijfers wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (SBI code: 96). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

De branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche valt onder de sector overige dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche zijn respectievelijk: Personeel (30.6%), Kosten omzet (22.3%) en Afschrijvingen (6.5%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2013 zijn de gemiddelde energiekosten voor wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche 2.44% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche tussen 2009 en 2013 is gedaald met 2.21% procentpunt naar 18.18%. Hierbij wordt in de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche gemiddeld een bruto marge van 77.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 19.1% naar 18.2%.

Kosten naar soort wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
Let op: cijfers 2013 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.39%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.61%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 22.28%
Bruto marge 77.72%
  - Bruto Loon   22.49%
  - Premie & Pensioen   4.98%
  - Andere Sociale lasten   0.33%
  - Overig   + 2.77%
Personeelkosten Totaal 30.57%
Verkoopkosten 2.72%
Huisvestingskosten 6.43%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.58%
Kosten energieverbruik 2.44%
Kosten vervoermiddelen 2.10%
Communicatiekosten 1.12%
Afschrijvingen 6.54%
Kosten van overige diensten 2.03%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.00%
Bedrijfsresultaat 18.18%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Trend aantal bedrijven wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 48.540 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 95.990.