Brancheinformatie en cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.765 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
16.88% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen (SBI code: 95). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van computers en consumentenartikelen

De branche reparatie van computers en consumentenartikelen valt onder de sector overige dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.4%), Personeel (18.6%) en Huisvestingskosten (4.5%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor reparatie van computers en consumentenartikelen 1.08% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van computers en consumentenartikelen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche reparatie van computers en consumentenartikelen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 3.84% procentpunt naar 16.88%. Hierbij wordt in de branche reparatie van computers en consumentenartikelen gemiddeld een bruto marge van 53.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.2% naar 16.9%.

Kosten naar soort reparatie van computers en consumentenartikelen
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.06%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.94%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 46.41%
Bruto marge 53.59%
  - Bruto Loon   11.98%
  - Premie & Pensioen   2.78%
  - Andere Sociale lasten   0.34%
  - Overig   + 3.63%
Personeelkosten Totaal 18.65%
Verkoopkosten 1.86%
Huisvestingskosten 4.47%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.18%
Kosten energieverbruik 0.93%
Kosten vervoermiddelen 1.86%
Communicatiekosten 0.76%
Afschrijvingen 2.36%
Kosten van overige diensten 1.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.12%
Bedrijfsresultaat 16.88%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend aantal bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.445 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 9.765.