Brancheinformatie en cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.830 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.88% WINST (% OMZET)
2017
7.000 VACATURES SECTOR
Reparatie van computers en consumentenartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen (SBI code: 95). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van computers en consumentenartikelen

De branche reparatie van computers en consumentenartikelen valt onder de sector overige dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.4%), Personeel (18.6%) en Huisvestingskosten (4.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van computers en consumentenartikelen.
start vergelijking

Reparatie van computers en consumentenartikelen Trends

De reparatie van computers en consumentenartikelen is een bedrijfstak die steeds meer ontwikkelingen doormaakt. Voor ondernemers is het belangrijk om up-to-date te blijven bij deze technologische veranderingen. De toenemende vraag naar digitale oplossingen betekent dat reparatiewerkzaamheden steeds meer plaatsmaken voor preventieve taken. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende gadgets en mobiele apparaatjes die op de markt verschijnen, zodat de ondernemer hierin mee kan komen. Tenslotte heeft de opkomst van domotica systemen ook invloed op de reparatiewerkzaamheden voor consumentenartikelen. Om relevant te blijven voor de markt is het dus van belang om mee te gaan in deze technologische nieuwe ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie van computers en consumentenartikelen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 3.84% procentpunt naar 16.88%. Hierbij wordt in de branche reparatie van computers en consumentenartikelen gemiddeld een bruto marge van 53.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.2% naar 16.9%.

Kosten per categorie branche reparatie van computers en consumentenartikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.9% 98.1% 98.0% 98.1%
Overige opbrengsten 2.1% 1.9% 2.0% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.3% 43.0% 42.9% 46.4%
Bruto marge 60.7% 57.0% 57.1% 53.6%
  - Bruto Loon   15.3%   13.7%   13.9%   12.0%
  - Sociale lasten   2.8%   2.1%   2.7%   2.1%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   1.0%   0.9%
  - Overig   2.3%   2.6%   1.9%   3.6%
Personeelkosten Totaal 21.3% 19.3% 19.5% 18.6%
Verkoopkosten 2.0% 1.5% 1.5% 1.9%
Huisvestingskosten 6.3% 5.5% 5.3% 4.5%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.1% 1.1% 1.2%
Energieverbruik 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 2.5% 2.0% 2.0% 1.9%
Communicatiekosten 1.3% 1.0% 1.0% 0.8%
Afschrijvingen 2.6% 2.5% 2.7% 2.4%
Overige diensten 1.8% 1.6% 1.6% 1.5%
Overige bedrijfskosten 5.0% 4.1% 4.1% 3.1%
Bedrijfsresultaat 15.6% 17.2% 17.2% 16.9%

Laatste cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reparatie van computers en consumentenartikelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend aantal bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.510 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 9.830.