Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.770 BEDRIJVEN
KW2 2024
17.97% WINST (% OMZET)
2019
6.700 VACATURES SECTOR
Reparatie van computers en consumentenartikelen
KW1 2024

Branchecijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen (SBI code: 95). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige dienstverlening (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie van computers en consumentenartikelen

De branche reparatie van computers en consumentenartikelen valt onder de sector overige dienstverlening. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.6%), Personeel (18.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie van computers en consumentenartikelen.
start vergelijking

Reparatie van computers en consumentenartikelen Trends

De reparatie van computers en consumentenartikelen is een bedrijfstak die steeds meer ontwikkelingen doormaakt. Voor ondernemers is het belangrijk om up-to-date te blijven bij deze technologische veranderingen. De toenemende vraag naar digitale oplossingen betekent dat reparatiewerkzaamheden steeds meer plaatsmaken voor preventieve taken. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende gadgets en mobiele apparaatjes die op de markt verschijnen, zodat de ondernemer hierin mee kan komen. Tenslotte heeft de opkomst van domotica systemen ook invloed op de reparatiewerkzaamheden voor consumentenartikelen. Om relevant te blijven voor de markt is het dus van belang om mee te gaan in deze technologische nieuwe ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie van computers en consumentenartikelen tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.75% procentpunt naar 17.97%. Hierbij wordt in de branche reparatie van computers en consumentenartikelen gemiddeld een bruto marge van 55.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 17.8% naar 18.0%.

Kosten per categorie branche reparatie van computers en consumentenartikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.0% 98.1% 96.6% 97.1%
Overige opbrengsten 2.0% 1.9% 3.4% 2.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.9% 46.4% 45.6% 44.6%
Bruto marge 57.1% 53.6% 54.4% 55.4%
  - Bruto Loon   13.9%   12.0%   12.2%   12.4%
  - Sociale lasten   2.7%   2.1%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.9%   0.7%
  - Overig   1.9%   3.6%   2.9%   2.8%
Personeelkosten Totaal 19.5% 18.6% 18.1% 18.0%
Verkoopkosten 1.5% 1.9% 1.2% 1.8%
Huisvestingskosten 5.3% 4.5% 4.4% 4.5%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.2% 1.0% 0.6%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 2.0% 1.9% 1.9% 2.0%
Communicatiekosten 1.0% 0.8% 0.8% 0.8%
Afschrijvingen 2.7% 2.4% 2.5% 3.0%
Overige diensten 1.6% 1.5% 1.6% 1.4%
Overige bedrijfskosten 4.1% 3.1% 3.9% 4.6%
Bedrijfsresultaat 17.2% 16.9% 17.8% 18.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder reparatie van computers en consumentenartikelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend aantal bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie van computers en consumentenartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.505 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 9.770.