Kengetallen branche reparatie van computers en consumentenartikelen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 15.62% in 2014 naar 17.26% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: reparatie van computers en consumentenartikelen (sbi code: 95).

Trend winst en kosten reparatie van computers en consumentenartikelen

De branche reparatie van computers en consumentenartikelen valt onder de sector overige dienstverlening. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst reparatie van computers en consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche reparatie van computers en consumentenartikelen. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 15.62% in 2014 naar 17.26% in 2015.Laatst beschikbare cijfers reparatie van computers en consumentenartikelen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast reparatie van computers en consumentenartikelen bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor reparatie van computers en consumentenartikelen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (43.0%) gevolgd door 'Personeel' (19.3%) en daarna 'Huisvestingskosten' (5.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 17.26% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 57.00%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 43.00%
Bruto Marge 57.00%
Personeel 19.31%
Verkoopkosten 1.53%
Huisvestingskosten 5.52%
Kosten apparatuur en inventaris 1.12%
Kosten energieverbruik 1.12%
Kosten vervoermiddelen 2.04%
Communicatiekosten 1.02%
Afschrijvingen 2.45%
Kosten van overige diensten 1.63%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.98%
Bedrijfsresultaat 17.26%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche reparatie van computers en consumentenartikelen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche reparatie van computers en consumentenartikelen. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers reparatie van computers en consumentenartikelen
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.