Brancheinformatie en cijfers levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 

15.045 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.995 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 15.045.