Brancheinformatie en cijfers levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 

15.925 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.000 VACATURES SECTOR
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 
KW02 - 2023

Branchecijfers levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  (SBI code: 94). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder overige dienstverlening (SBI code: S).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche overige dienstverlening (SBI code: S).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Overige dienstverlening (S) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  Trends

De bedrijfstak levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties en hobbyclubs hebben in de laatste jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Er is een opmars gezien in het verstrekken van online diensten zoals internet-storingen, webinars en cursussen. Ook is er een toename in de diversiteit van zaken die onder deze bedrijfstak vallen. Wat betreft marketing is er gezien dat er meer focus komt op het gebruik van sociale mediaplatforms. Verder focus er zich meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Trend aantal bedrijven levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs 

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs  geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.875 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 15.925.