Brancheinformatie en cijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.125 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.50% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
KW02 - 2023

Branchecijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI code: E). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.4%), Personeel (21.0%) en Afschrijvingen (8.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering.
start vergelijking

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Trends

In de bedrijfstak wining en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering is verduurzaming een belangrijke ontwikkeling. Er is meer aandacht voor duurzame technieken zoals biofiltratie en geavanceerde waterzuiveringstechnologie. Daarnaast is het doorvoeren van innovaties in afval- en afvalwaterbeheer en -sanering een steeds belangrijker onderwerp. Er is een toenemende vraag naar technologische oplossingen die afvalwater op een goedkope en betrouwbare manier kunnen behandelen. Daarbij is het essentieel om inzicht te krijgen in de logistiek van afvalwater en de manier waarop het eindproduct wordt geleverd aan klanten.

Bedrijfsresultaat winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.28% procentpunt naar 9.50%. Hierbij wordt in de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering gemiddeld een bruto marge van 56.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.1% naar 9.5%.

Kosten per categorie branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.2% 97.0% 96.6% 96.8%
Overige opbrengsten 2.8% 3.0% 3.4% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 41.1% 42.3% 42.0% 43.4%
Bruto marge 58.9% 57.7% 58.0% 56.6%
  - Bruto Loon   14.3%   14.1%   14.1%   13.4%
  - Sociale lasten   2.1%   2.0%   2.1%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.5%   1.5%
  - Overig   3.8%   3.9%   4.3%   4.2%
Personeelkosten Totaal 21.8% 21.4% 21.9% 21.0%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Huisvestingskosten 2.5% 2.6% 2.5% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 3.4% 3.2% 3.6% 3.9%
Energieverbruik 2.0% 1.7% 1.4% 1.3%
Vervoermiddelen 3.6% 3.4% 3.3% 3.0%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 10.1% 9.7% 9.5% 8.7%
Overige diensten 2.2% 2.3% 2.2% 2.2%
Overige bedrijfskosten 3.6% 3.6% 3.8% 3.9%
Bedrijfsresultaat 8.8% 8.9% 9.1% 9.5%

Laatste cijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Trend aantal bedrijven winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 960 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.125.