Branchecijfers Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.76% in 2014 naar 8.90% in 2015

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E)

Trend winst en kosten voor Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.76% in 2014 naar 8.90% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Deze bevat naast winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken. Tijdelijk 15% korting met kortingscode "augustus2019".

Branchecijfers Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering : Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (42.3%) gevolgd door 'Personeel' (21.4%) en daarna 'Afschrijvingen' (9.7%). De gemiddelde winstmarge Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering is 57.66%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 8.90% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 42.34%
Bruto Marge 57.66%
Personeel 21.41%
Verkoopkosten 0.47%
Huisvestingskosten 2.57%
Kosten apparatuur en inventaris 3.20%
Kosten energieverbruik 1.71%
Kosten vervoermiddelen 3.45%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 9.70%
Kosten van overige diensten 2.26%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.63%
Bedrijfsresultaat 8.90%
Advertentie:

Branchecijfers Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u voordelig de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken.