Brancheinformatie en cijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.955 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.50% WINST (% OMZET)
2017
2.000 VACATURES
Sector: Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
KW2 - 2022

Branchecijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI code: E). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement.

Trend winst en kosten winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.4%), Personeel (21.0%) en Afschrijvingen (8.7%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1.61% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.28% procentpunt naar 9.50%. Hierbij wordt in de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering gemiddeld een bruto marge van 56.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.1% naar 9.5%.

Kosten naar soort winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.82%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.18%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 43.36%
Bruto marge 56.64%
  - Bruto Loon   13.37%
  - Premie & Pensioen   3.32%
  - Andere Sociale lasten   0.12%
  - Overig   + 4.24%
Personeelkosten Totaal 21.05%
Verkoopkosten 0.59%
Huisvestingskosten 2.26%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.91%
Kosten energieverbruik 1.31%
Kosten vervoermiddelen 2.97%
Communicatiekosten 0.28%
Afschrijvingen 8.69%
Kosten van overige diensten 2.18%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.89%
Bedrijfsresultaat 9.50%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Trend aantal bedrijven winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 790 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.955.