Kengetallen branche winning en distributie van water

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 19.32% in 2014 naar 18.96% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: winning en distributie van water (sbi code: 36).

Trend winst en kosten winning en distributie van water

De branche winning en distributie van water valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winning en distributie van water

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winning en distributie van water. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 19.32% in 2014 naar 18.96% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winning en distributie van water

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winning en distributie van water bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winning en distributie van water wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (25.7%) gevolgd door 'Afschrijvingen' (20.6%) en daarna 'Kosten omzet' (13.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 18.96% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 86.51%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 13.49%
Bruto Marge 86.51%
Personeel 25.73%
Verkoopkosten 0.50%
Huisvestingskosten 2.73%
Kosten apparatuur en inventaris 1.80%
Kosten energieverbruik 2.86%
Kosten vervoermiddelen 1.24%
Communicatiekosten 0.87%
Afschrijvingen 20.57%
Kosten van overige diensten 4.54%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.71%
Bedrijfsresultaat 18.96%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winning en distributie van water

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winning en distributie van water. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winning en distributie van water
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.