Brancheinformatie en cijfers winning en distributie van water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

35 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
15.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
17.64% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Winning en distributie van water
KW02 - 2023

Branchecijfers winning en distributie van water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winning en distributie van water (SBI code: 36). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winning en distributie van water

De branche winning en distributie van water valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winning en distributie van water in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (26.5%), Afschrijvingen (21.3%) en Kosten omzet (13.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winning en distributie van water.
start vergelijking

Winning en distributie van water Trends

De winning en distributie van water is een sleutelaspect van onze infrastructuur en een vitaliteit voor de samenleving. Er is steeds meer aandacht voor milieuvriendelijk waterbeheer, wat resulteert in modernere systemen om water te winnen, te transporteren en het beheer te verbeteren. Technologische ontwikkelingen zoals slimme watermeters en dronescans maken het ook mogelijk om de monitoring van waterbronnen te vereenvoudigen en efficiënter te beheren, met als doel energie-efficiënt en milieuvriendelijk watergebruik te bevorderen. Daarnaast zijn er meer aandacht en regelgeving voor veiligheid en hygiëne rondom watersystemen. Ondernemers in deze branche moeten hun kennis en hun systemen up-to-date houden om relevant te blijven.

Bedrijfsresultaat winning en distributie van water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winning en distributie van water tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.77% procentpunt naar 17.64%. Hierbij wordt in de branche winning en distributie van water gemiddeld een bruto marge van 86.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 17.5% naar 17.6%.

Kosten per categorie branche winning en distributie van water
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 91.5% 91.7% 91.8% 90.2%
Overige opbrengsten 8.5% 8.3% 8.2% 9.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 11.5% 13.5% 12.4% 13.3%
Bruto marge 88.5% 86.5% 87.6% 86.7%
  - Bruto Loon   18.0%   18.0%   18.6%   18.0%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.5%   2.2%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.1%   2.1%   2.3%
  - Overig   3.6%   3.4%   3.7%   4.0%
Personeelkosten Totaal 26.3% 25.7% 26.8% 26.5%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Huisvestingskosten 2.5% 2.7% 2.5% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.8% 2.2% 2.1%
Energieverbruik 3.5% 2.9% 3.0% 2.9%
Vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.1% 0.9%
Communicatiekosten 1.0% 0.9% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 21.8% 20.6% 21.6% 21.3%
Overige diensten 4.4% 4.5% 4.6% 4.3%
Overige bedrijfskosten 6.1% 6.8% 7.1% 7.5%
Bedrijfsresultaat 19.3% 18.9% 17.5% 17.6%

Laatste cijfers winning en distributie van water en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winning en distributie van water
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winning en distributie van water

Trend aantal bedrijven winning en distributie van water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winning en distributie van water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 35.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winning en distributie van water aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 107. Dat betekent dat de omzet in 2022 7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet winning en distributie van water (indexcijfers)