Brancheinformatie en cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
1.97% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalwaterinzameling en -behandeling

De branche afvalwaterinzameling en -behandeling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling zijn respectievelijk: Personeel (39.9%), Kosten omzet (38.2%) en Afschrijvingen (3.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor afvalwaterinzameling en -behandeling 0.62% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalwaterinzameling en -behandeling.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche afvalwaterinzameling en -behandeling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.86% procentpunt naar 1.97%. Hierbij wordt in de branche afvalwaterinzameling en -behandeling gemiddeld een bruto marge van 61.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.4% naar 2.0%.

Kosten naar soort afvalwaterinzameling en -behandeling
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.63%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.37%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 38.24%
Bruto marge 61.76%
  - Bruto Loon   26.25%
  - Premie & Pensioen   6.68%
  - Andere Sociale lasten   0.30%
  - Overig   + 6.68%
Personeelkosten Totaal 39.91%
Verkoopkosten 0.76%
Huisvestingskosten 1.97%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.34%
Kosten energieverbruik 1.67%
Kosten vervoermiddelen 2.88%
Communicatiekosten 0.91%
Afschrijvingen 3.95%
Kosten van overige diensten 2.58%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.82%
Bedrijfsresultaat 1.97%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data afvalwaterinzameling en -behandeling en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend aantal bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 115.