Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

135 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.61% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Afvalwaterinzameling en -behandeling
KW1 2024

Branchecijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalwaterinzameling en -behandeling

De branche afvalwaterinzameling en -behandeling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (38.1%), Kosten omzet (31.5%) en Kosten vervoermiddelen (6.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalwaterinzameling en -behandeling.
start vergelijking

Afvalwaterinzameling en -behandeling Trends

De afvalwaterinzameling en -behandeling zien een toename van financiële, operationele en ecologische prestaties. Dit streven is terug te zien in initiatieven op gebied van duurzaamheid, zoals energie-efficiëntie, erosie- en zandstabieleringsprojecten en behandeling van opioïden. Er vindt ook meer samenwerking plaats met overheidsinstanties, waardoor ondernemers meer ondersteuning krijgen voor de implementatie van duurzame maatregelen. Technologie, zoals nieuwe sensoren en robots, worden ook toegepast om de processen te optimaliseren. Bedrijven in deze sector hebben als doel om afvalwater te verwerken en op te vangen, zodat watersystemen gezond blijven en de milieu-impact vermindert.

Bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalwaterinzameling en -behandeling tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.78% procentpunt naar 6.61%. Hierbij wordt in de branche afvalwaterinzameling en -behandeling gemiddeld een bruto marge van 68.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.1% naar 6.6%.

Kosten per categorie branche afvalwaterinzameling en -behandeling
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.3% 98.6% 98.0% 97.3%
Overige opbrengsten 1.7% 1.4% 2.0% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.6% 38.2% 29.0% 31.5%
Bruto marge 60.4% 61.8% 71.0% 68.5%
  - Bruto Loon   26.6%   26.3%   28.0%   27.0%
  - Sociale lasten   4.3%   4.1%   4.4%   4.8%
  - Pensioenpremies   2.9%   2.9%   2.4%   2.1%
  - Overig   5.7%   6.7%   5.1%   4.2%
Personeelkosten Totaal 39.5% 39.9% 39.9% 38.1%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 1.4% 1.5%
Huisvestingskosten 2.1% 2.0% 2.7% 3.6%
Apparatuur en Inventaris 2.9% 3.3% 2.4% 1.8%
Energieverbruik 1.7% 1.7% 0.3% 0.6%
Vervoermiddelen 2.9% 2.9% 7.2% 6.3%
Communicatiekosten 1.0% 0.9% 0.7% 0.3%
Afschrijvingen 3.6% 3.9% 5.8% 5.1%
Overige diensten 2.4% 2.6% 2.0% 1.5%
Overige bedrijfskosten 1.3% 1.8% 3.4% 3.0%
Bedrijfsresultaat 2.4% 2.0% 5.1% 6.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder afvalwaterinzameling en -behandeling
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend aantal bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 135.