Brancheinformatie en cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

125 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.97% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Afvalwaterinzameling en -behandeling
KW02 - 2023

Branchecijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalwaterinzameling en -behandeling

De branche afvalwaterinzameling en -behandeling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling zijn respectievelijk: Personeel (39.9%), Kosten omzet (38.2%) en Afschrijvingen (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalwaterinzameling en -behandeling.
start vergelijking

Afvalwaterinzameling en -behandeling Trends

De afvalwaterinzameling en -behandeling zien een toename van financiële, operationele en ecologische prestaties. Dit streven is terug te zien in initiatieven op gebied van duurzaamheid, zoals energie-efficiëntie, erosie- en zandstabieleringsprojecten en behandeling van opioïden. Er vindt ook meer samenwerking plaats met overheidsinstanties, waardoor ondernemers meer ondersteuning krijgen voor de implementatie van duurzame maatregelen. Technologie, zoals nieuwe sensoren en robots, worden ook toegepast om de processen te optimaliseren. Bedrijven in deze sector hebben als doel om afvalwater te verwerken en op te vangen, zodat watersystemen gezond blijven en de milieu-impact vermindert.

Bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalwaterinzameling en -behandeling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.86% procentpunt naar 1.97%. Hierbij wordt in de branche afvalwaterinzameling en -behandeling gemiddeld een bruto marge van 61.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.4% naar 2.0%.

Kosten per categorie branche afvalwaterinzameling en -behandeling
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.6% 98.2% 98.3% 98.6%
Overige opbrengsten 1.4% 1.8% 1.7% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.1% 42.7% 39.6% 38.2%
Bruto marge 59.9% 57.3% 60.4% 61.8%
  - Bruto Loon   24.3%   24.9%   26.6%   26.3%
  - Sociale lasten   3.9%   3.8%   4.3%   4.1%
  - Pensioenpremies   2.9%   2.7%   2.9%   2.9%
  - Overig   4.0%   4.5%   5.7%   6.7%
Personeelkosten Totaal 35.1% 36.0% 39.5% 39.9%
Verkoopkosten 0.6% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.1% 2.0% 2.1% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 3.3% 2.6% 2.9% 3.3%
Energieverbruik 2.9% 2.4% 1.7% 1.7%
Vervoermiddelen 3.0% 2.6% 2.9% 2.9%
Communicatiekosten 0.7% 0.8% 1.0% 0.9%
Afschrijvingen 4.0% 3.9% 3.6% 3.9%
Overige diensten 2.4% 2.0% 2.4% 2.6%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.7% 1.3% 1.8%
Bedrijfsresultaat 4.0% 2.7% 2.4% 2.0%

Laatste cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief afvalwaterinzameling en -behandeling
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend aantal bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 125.