Brancheinformatie en cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
1.97% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers afvalwaterinzameling en -behandeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI code: 37). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers afvalwaterinzameling en -behandeling en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie afvalwaterinzameling en -behandeling
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten afvalwaterinzameling en -behandeling

De branche afvalwaterinzameling en -behandeling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalwaterinzameling en -behandeling zijn respectievelijk: Personeel (39.9%), Kosten omzet (38.2%) en Afschrijvingen (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalwaterinzameling en -behandeling.
start vergelijking

Afvalwaterinzameling en -behandeling Trends

De afvalwaterinzameling en -behandeling zien een toename van financiële, operationele en ecologische prestaties. Dit streven is terug te zien in initiatieven op gebied van duurzaamheid, zoals energie-efficiëntie, erosie- en zandstabieleringsprojecten en behandeling van opioïden. Er vindt ook meer samenwerking plaats met overheidsinstanties, waardoor ondernemers meer ondersteuning krijgen voor de implementatie van duurzame maatregelen. Technologie, zoals nieuwe sensoren en robots, worden ook toegepast om de processen te optimaliseren. Bedrijven in deze sector hebben als doel om afvalwater te verwerken en op te vangen, zodat watersystemen gezond blijven en de milieu-impact vermindert.

Bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalwaterinzameling en -behandeling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.86% procentpunt naar 1.97%. Hierbij wordt in de branche afvalwaterinzameling en -behandeling gemiddeld een bruto marge van 61.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.4% naar 2.0%.

Kosten naar soort afvalwaterinzameling en -behandeling
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.6% 98.2% 98.3% 98.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.4% 1.8% 1.7% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.1% 42.7% 39.6% 38.2%
Bruto marge 59.9% 57.3% 60.4% 61.8%
  - Bruto Loon   24.3%   24.9%   26.6%   26.3%
  - Sociale lasten   10.7%   11.0%   12.8%   13.7%
  - Pensioenpremies   2.9%   2.7%   2.9%   2.9%
  - Overig   4.0%   4.5%   5.7%   6.7%
Personeelkosten Totaal 35.1% 36.0% 39.5% 39.9%
Verkoopkosten 0.6% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.1% 2.0% 2.1% 2.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.3% 2.6% 2.9% 3.3%
Kosten energieverbruik 2.9% 2.4% 1.7% 1.7%
Kosten vervoermiddelen 3.0% 2.6% 2.9% 2.9%
Communicatiekosten 0.7% 0.8% 1.0% 0.9%
Afschrijvingen 4.0% 3.9% 3.6% 3.9%
Kosten van overige diensten 2.4% 2.0% 2.4% 2.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.9% 1.7% 1.3% 1.8%
Bedrijfsresultaat 4.0% 2.7% 2.4% 2.0%

Trend bedrijfsresultaat afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend aantal bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalwaterinzameling en -behandeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 115.