Brancheinformatie en cijfers sanering en overig afvalbeheer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

855 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
13.56% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers sanering en overig afvalbeheer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers sanering en overig afvalbeheer en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie sanering en overig afvalbeheer
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten sanering en overig afvalbeheer

De branche sanering en overig afvalbeheer valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche sanering en overig afvalbeheer zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.4%), Personeel (25.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sanering en overig afvalbeheer.
start vergelijking

Sanering en overig afvalbeheer Trends

De bedrijfstak sanering en overig afvalbeheer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een aanzienlijke sector, aangezien steeds meer bedrijven regelmatig afval produceren. Om aan de veelvuldige milieuwetgeving te voldoen, hebben ondernemers steeds meer behoefte aan bedrijven met bedrijfsaktiviteiten die ervoor zorgen dat duurzame toepassingen worden gerealiseerd door het selecteren, poetsen, verpakken en verwerken van afvalstoffen. Er wordt steeds meer verwacht dat bedrijven verantwoordelijk worden voor het managen van de afvalstroom, waardoor ondernemers de afvalverwerking moeten verbeteren om aan de vraag te voldoen. Sociale duurzaamheid en milieuactiviteiten zullen ook een steeds grotere rol spelen binnen de sector om de verduurzaming van afval te bevorderen.

Bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sanering en overig afvalbeheer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 8.96% procentpunt naar 13.56%. Hierbij wordt in de branche sanering en overig afvalbeheer gemiddeld een bruto marge van 56.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 13.6%.

Kosten naar soort sanering en overig afvalbeheer
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.9% 98.3% 96.8% 98.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 1.7% 3.2% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.6% 46.7% 45.6% 43.4%
Bruto marge 53.4% 53.3% 54.4% 56.6%
  - Bruto Loon   17.0%   16.6%   15.6%   15.1%
  - Sociale lasten   9.3%   8.3%   10.4%   10.0%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Overig   5.2%   4.4%   6.6%   5.9%
Personeelkosten Totaal 26.3% 24.9% 26.1% 25.1%
Verkoopkosten 0.8% 1.0% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.3% 2.2% 2.3% 1.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.4% 3.2% 2.6%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 3.1% 3.2% 2.9% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.2% 0.4%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 3.4% 3.3%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.7% 1.6% 1.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.9% 3.9% 3.9% 4.7%
Bedrijfsresultaat 9.0% 10.0% 9.5% 13.6%

Trend bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

Trend aantal bedrijven sanering en overig afvalbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sanering en overig afvalbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 630 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 855.