Brancheinformatie en cijfers sanering en overig afvalbeheer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

895 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.56% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Sanering en overig afvalbeheer
KW02 - 2023

Branchecijfers sanering en overig afvalbeheer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sanering en overig afvalbeheer

De branche sanering en overig afvalbeheer valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche sanering en overig afvalbeheer zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.4%), Personeel (25.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sanering en overig afvalbeheer.
start vergelijking

Sanering en overig afvalbeheer Trends

De bedrijfstak sanering en overig afvalbeheer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een aanzienlijke sector, aangezien steeds meer bedrijven regelmatig afval produceren. Om aan de veelvuldige milieuwetgeving te voldoen, hebben ondernemers steeds meer behoefte aan bedrijven met bedrijfsaktiviteiten die ervoor zorgen dat duurzame toepassingen worden gerealiseerd door het selecteren, poetsen, verpakken en verwerken van afvalstoffen. Er wordt steeds meer verwacht dat bedrijven verantwoordelijk worden voor het managen van de afvalstroom, waardoor ondernemers de afvalverwerking moeten verbeteren om aan de vraag te voldoen. Sociale duurzaamheid en milieuactiviteiten zullen ook een steeds grotere rol spelen binnen de sector om de verduurzaming van afval te bevorderen.

Bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sanering en overig afvalbeheer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 8.96% procentpunt naar 13.56%. Hierbij wordt in de branche sanering en overig afvalbeheer gemiddeld een bruto marge van 56.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 13.6%.

Kosten per categorie branche sanering en overig afvalbeheer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.9% 98.3% 96.8% 98.8%
Overige opbrengsten 2.1% 1.7% 3.2% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.6% 46.7% 45.6% 43.4%
Bruto marge 53.4% 53.3% 54.4% 56.6%
  - Bruto Loon   17.0%   16.6%   15.6%   15.1%
  - Sociale lasten   2.8%   2.7%   2.7%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Overig   5.2%   4.4%   6.6%   5.9%
Personeelkosten Totaal 26.3% 24.9% 26.1% 25.1%
Verkoopkosten 0.8% 1.0% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.3% 2.2% 2.3% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.4% 3.2% 2.6%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.2%
Vervoermiddelen 3.1% 3.2% 2.9% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.2% 0.4%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 3.4% 3.3%
Overige diensten 1.5% 1.7% 1.6% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.9% 3.9% 3.9% 4.7%
Bedrijfsresultaat 9.0% 10.0% 9.5% 13.6%

Laatste cijfers sanering en overig afvalbeheer en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief sanering en overig afvalbeheer
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

Trend aantal bedrijven sanering en overig afvalbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sanering en overig afvalbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 670 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 895.