Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers sanering en overig afvalbeheer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

885 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.70% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Sanering en overig afvalbeheer
KW1 2024

Branchecijfers sanering en overig afvalbeheer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche sanering en overig afvalbeheer (SBI code: 39). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten sanering en overig afvalbeheer

De branche sanering en overig afvalbeheer valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche sanering en overig afvalbeheer in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.9%), Personeel (23.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor sanering en overig afvalbeheer.
start vergelijking

Sanering en overig afvalbeheer Trends

De bedrijfstak sanering en overig afvalbeheer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een aanzienlijke sector, aangezien steeds meer bedrijven regelmatig afval produceren. Om aan de veelvuldige milieuwetgeving te voldoen, hebben ondernemers steeds meer behoefte aan bedrijven met bedrijfsaktiviteiten die ervoor zorgen dat duurzame toepassingen worden gerealiseerd door het selecteren, poetsen, verpakken en verwerken van afvalstoffen. Er wordt steeds meer verwacht dat bedrijven verantwoordelijk worden voor het managen van de afvalstroom, waardoor ondernemers de afvalverwerking moeten verbeteren om aan de vraag te voldoen. Sociale duurzaamheid en milieuactiviteiten zullen ook een steeds grotere rol spelen binnen de sector om de verduurzaming van afval te bevorderen.

Bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche sanering en overig afvalbeheer tussen 2009 en 2019 is gestegen met 9.10% procentpunt naar 13.70%. Hierbij wordt in de branche sanering en overig afvalbeheer gemiddeld een bruto marge van 54.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.1% naar 13.7%.

Kosten per categorie branche sanering en overig afvalbeheer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.8% 98.8% 99.3% 99.1%
Overige opbrengsten 3.2% 1.2% 0.7% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 45.6% 43.4% 43.8% 45.9%
Bruto marge 54.4% 56.6% 56.2% 54.1%
  - Bruto Loon   15.6%   15.1%   15.6%   14.6%
  - Sociale lasten   2.7%   2.9%   2.7%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.2%   1.3%   1.4%
  - Overig   6.6%   5.9%   5.3%   5.1%
Personeelkosten Totaal 26.1% 25.1% 24.9% 23.6%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.5% 0.7%
Huisvestingskosten 2.3% 1.6% 1.5% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 3.2% 2.6% 1.8% 2.1%
Energieverbruik 0.5% 0.2% 0.2% 0.3%
Vervoermiddelen 2.9% 2.6% 2.9% 3.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 3.4% 3.3% 3.1% 2.7%
Overige diensten 1.6% 1.8% 1.5% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.9% 4.7% 5.3% 4.8%
Bedrijfsresultaat 9.5% 13.6% 14.1% 13.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers sanering en overig afvalbeheer, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder sanering en overig afvalbeheer
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat sanering en overig afvalbeheer

Trend aantal bedrijven sanering en overig afvalbeheer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven sanering en overig afvalbeheer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 670 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 885.