Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.090 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.70% WINST (% OMZET)
2019
1.900 VACATURES SECTOR
Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
KW1 2024

Branchecijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (SBI code: 38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

De branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.4%), Personeel (18.2%) en Afschrijvingen (7.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Trends

De afvalinzameling en -behandeling, inclusief de voorbereiding op recycling, is de afgelopen jaren steeds meer geautomatiseerd, waardoor bedrijfstak steeds energiezuiniger en effectiever is geworden. Er wordt meer op gerecyclede en duurzame materialen gelet, waaronder een groot aantal recyclingsprocessen. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking de laatste jaren steeds strenger geworden, waardoor ondernemers goed op de hoogte moeten zijn van de voortschrijdende milieuwetgeving en technologieƫn om competitief te blijven.

Bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2019 is gedaald met 3.43% procentpunt naar 5.70%. Hierbij wordt in de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 47.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 7.6% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.5% 97.9% 98.6% 98.1%
Overige opbrengsten 2.5% 2.1% 1.4% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 50.2% 51.4% 52.4%
Bruto marge 51.6% 49.8% 48.6% 47.6%
  - Bruto Loon   11.9%   11.2%   10.8%   11.3%
  - Sociale lasten   1.8%   1.7%   1.7%   1.8%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.2%   1.3%
  - Overig   4.1%   4.0%   3.8%   3.9%
Personeelkosten Totaal 19.0% 18.0% 17.5% 18.2%
Verkoopkosten 0.5% 0.6% 0.6% 0.3%
Huisvestingskosten 2.5% 2.3% 2.3% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 4.0% 4.4% 4.4% 3.5%
Energieverbruik 1.1% 1.0% 1.2% 1.3%
Vervoermiddelen 3.8% 3.4% 3.2% 3.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 7.7% 6.8% 6.1% 7.1%
Overige diensten 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.3% 3.3% 3.8% 3.8%
Bedrijfsresultaat 7.8% 8.2% 7.6% 5.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 270 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.090.