Brancheinformatie en cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.070 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.15% WINST (% OMZET)
2017
1.000 VACATURES SECTOR
Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
KW02 - 2023

Branchecijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (SBI code: 38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

De branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.2%), Personeel (18.0%) en Afschrijvingen (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Trends

De afvalinzameling en -behandeling, inclusief de voorbereiding op recycling, is de afgelopen jaren steeds meer geautomatiseerd, waardoor bedrijfstak steeds energiezuiniger en effectiever is geworden. Er wordt meer op gerecyclede en duurzame materialen gelet, waaronder een groot aantal recyclingsprocessen. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking de laatste jaren steeds strenger geworden, waardoor ondernemers goed op de hoogte moeten zijn van de voortschrijdende milieuwetgeving en technologieën om competitief te blijven.

Bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.98% procentpunt naar 8.15%. Hierbij wordt in de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 49.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.8% naar 8.2%.

Kosten per categorie branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.3% 97.9% 97.5% 97.9%
Overige opbrengsten 1.7% 2.1% 2.5% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.4% 48.4% 48.4% 50.2%
Bruto marge 52.6% 51.6% 51.6% 49.8%
  - Bruto Loon   12.3%   12.1%   11.9%   11.2%
  - Sociale lasten   1.9%   1.7%   1.8%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.2%   1.2%
  - Overig   3.8%   3.9%   4.1%   4.0%
Personeelkosten Totaal 19.3% 18.9% 19.0% 18.0%
Verkoopkosten 0.5% 0.4% 0.5% 0.6%
Huisvestingskosten 2.5% 2.6% 2.5% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 3.8% 3.6% 4.0% 4.4%
Energieverbruik 1.7% 1.5% 1.1% 1.0%
Vervoermiddelen 4.3% 4.0% 3.8% 3.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 8.5% 8.2% 7.7% 6.8%
Overige diensten 1.7% 1.8% 1.7% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.1% 3.3% 3.3%
Bedrijfsresultaat 6.9% 7.2% 7.8% 8.2%

Laatste cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 270 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.070.