Brancheinformatie en cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

955 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.15% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (SBI code: 38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

De branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.2%), Personeel (18.0%) en Afschrijvingen (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Trends

De afvalinzameling en -behandeling, inclusief de voorbereiding op recycling, is de afgelopen jaren steeds meer geautomatiseerd, waardoor bedrijfstak steeds energiezuiniger en effectiever is geworden. Er wordt meer op gerecyclede en duurzame materialen gelet, waaronder een groot aantal recyclingsprocessen. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van afvalverwerking de laatste jaren steeds strenger geworden, waardoor ondernemers goed op de hoogte moeten zijn van de voortschrijdende milieuwetgeving en technologieën om competitief te blijven.

Bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.98% procentpunt naar 8.15%. Hierbij wordt in de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 49.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.8% naar 8.2%.

Kosten naar soort afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.3% 97.9% 97.5% 97.9%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.7% 2.1% 2.5% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.4% 48.4% 48.4% 50.2%
Bruto marge 52.6% 51.6% 51.6% 49.8%
  - Bruto Loon   12.3%   12.1%   11.9%   11.2%
  - Sociale lasten   7.0%   6.8%   7.1%   6.8%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.2%   1.2%
  - Overig   3.8%   3.9%   4.1%   4.0%
Personeelkosten Totaal 19.3% 18.9% 19.0% 18.0%
Verkoopkosten 0.5% 0.4% 0.5% 0.6%
Huisvestingskosten 2.5% 2.6% 2.5% 2.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.8% 3.6% 4.0% 4.4%
Kosten energieverbruik 1.7% 1.5% 1.1% 1.0%
Kosten vervoermiddelen 4.3% 4.0% 3.8% 3.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 8.5% 8.2% 7.7% 6.8%
Kosten van overige diensten 1.7% 1.8% 1.7% 1.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.2% 3.1% 3.3% 3.3%
Bedrijfsresultaat 6.9% 7.2% 7.8% 8.2%

Trend bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 155 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 955.