Brancheinformatie en cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

930 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
8.15% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (SBI code: 38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

De branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.2%), Personeel (18.0%) en Afschrijvingen (6.8%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 1.30% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.98% procentpunt naar 8.15%. Hierbij wordt in de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 49.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.8% naar 8.2%.

Kosten naar soort afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.93%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.07%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 50.15%
Bruto marge 49.85%
  - Bruto Loon   11.16%
  - Premie & Pensioen   2.80%
  - Andere Sociale lasten   0.08%
  - Overig   + 3.95%
Personeelkosten Totaal 17.98%
Verkoopkosten 0.62%
Huisvestingskosten 2.26%
Kosten Apparatuur en Inventaris 4.44%
Kosten energieverbruik 1.02%
Kosten vervoermiddelen 3.44%
Communicatiekosten 0.17%
Afschrijvingen 6.78%
Kosten van overige diensten 1.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.26%
Bedrijfsresultaat 8.15%

Trend bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend aantal bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 110 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 930.

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor