Brancheinformatie en cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

930 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
7.62% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling (SBI code: 38). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

De branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling valt onder de sector winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.4%), Personeel (17.5%) en Afschrijvingen (6.1%).

Bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling tussen 2009 en 2018 is gedaald met 1.50% procentpunt naar 7.62%. Hierbij wordt in de branche afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling gemiddeld een bruto marge van 48.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.2% naar 7.6%.

Kosten naar soort afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.64%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.36%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 51.36%
Bruto marge 48.64%
Personeelkosten 17.50%
Verkoopkosten 0.60%
Huisvestingskosten 2.29%
Kosten Apparatuur en Inventaris 4.37%
Kosten energieverbruik 1.16%
Kosten vervoermiddelen 3.24%
Communicatiekosten 0.15%
Afschrijvingen 6.13%
Kosten van overige diensten 1.79%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.77%
Bedrijfsresultaat 7.62%

Trend bedrijfsresultaat afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 8 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 930.

Trend aantal bedrijven afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor