Excel boekhoudprogramma: installeren datum formulier Microsoft

Gemakkelijk data invoeren met de Microsoft Time and Datepicker control.

Excel Boekhouden en het invoeren van data

Om eenvoudig en zonder problemen een datum in te voeren in het Excel boekhoudpakket wordt gebruik gemaakt van een kleine Microsoft 'date and timepicker' applicatie. Deze is velen automatisch bij de Microsoft installatie inbegrepen, maar dit is niet altijd het geval. Gelukkig is dit eenvoudig te installeren. Hiervoor volgt u onderstaande stappen:

  • Indien u hetOnce you download the file, you'll need to extract the files and then register the OCX file. You will likely need to open the command prompt as administrator in order to get the file to register successfully. Here are the steps in case you need them.

* Go to Start\All Programs\Accessories.
* Right-click Command Prompt and then click on Run As Administrator.
* Change directory to the folder where you extracted the files. For example, type the following and then press Enter: cd c:\windows\system32
* Type the following and then press Enter: regsvr32 mscomct2.ocx
* You should get a message saying this succeeded.

That's a

  • Plak het bestandje in de "system 32"-map
  • Dubbelklik deze waardoor het programma wordt installeerd

Excel Boekhouden Journaalpost

Excel boekhouden: invoeren journaalpost met Excel boekhouden

Het boeken van een journaalpost of memoriaal is eenvoudig met dit Excel boekhoudpakket. U kunt op basis van eigen voorkeur meer of minder gegevens invoeren. Wel zijn er bepaalde minimum eisen aan een journaalpost. De velden die u moet invoeren, zijn te herkennen aan de statussymbolen voor het veld. Zo dient een een waarde in te geven voor het bedrijf, ledger, boekdatum en de valuta.

De lijnen van de journaalpost zelf dienen minimaal een grootboekrekening en bedrag te bevatten. U heeft de optie om te boeken op afdelingen en/of projecten. Daarnaast kunt u omschrijvingen geven voor de lijn en de journaalpost in het algemeen. Op deze manier kunt u later de gemaakt journaalpost snel begrijpen. Het Excel boekhoudprogramma geeft u dus vrijheid en duidelijkheid.

Excel boekhouden: invoeren van een herhaalde journaalpost

Indien er journaalposten zijn die elke maand precies dezelfde zijn, kunt u een herhaalde journaalpost invoeren. Dit betekent dat de journaalpost eenmaal wordt ingevoerd een een door u gespecificeerd aan maanden wordt ingeboekt. Dat kan handig zijn bij het afboeken van vooruitbetalingen, afschrijven van activa en andersoortige boekingen. U geeft dan in het veld "aantal boekingen" het aantal maanden aan dat u de memoriaal geboekt wilt hebben. De journaalposten worden direct in de betreffende maanden ingeboekt. Een herhaalde journaalpost werkt tijdbesparend maar dient, net als andere journaalposten, gecontroleerd te worden voordat een periode wordt afgesloten. Hiermee is het Excel boekhoudpakket uitgebreider dan veel andere pakketten.

Excel boekhouden: opvragen en aanpassen van een journaalpost

Uiteraard is het mogelijk om bestaande journaalposten in te zien en eventueel aan te passen. Hiervoor klikt u op de link "journaalposten" onder queries in portal van het Excel boekhoudpakket. U ziet dan een lijst van alle geboekte journaalposten. Door op het journaal ID te klikken (blauw), wordt de journaalpost automatisch geladen in het journaalpost formulier. Indien de periode nog open is, kunt u hier de journaalpost aanpassen.