Excel boekhoudprogramma: gebruiksvoorwaarden

Uitleg voorwaarden gebruik van het Excel Boekhouden van Firmfocus.

Overeenkomst voor gebruik Excel Boekhouden

Excel boekhouden van Firmfocus wordt gratis aangeboden. Om dit mogelijk te maken is het nodig een aantal afspraken te maken ten aanzien van het gebruik van de applicatie Excel boekhouden. Hieronder treft u de voorwaarden aan:

  De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik en de aanschaf van deze Excel applicatie:

  Door middel van het installeren, kopieren of op andere wijze gebruik maken van dit pakket, accepteert de Gebruiker/Koper gehouden te zijn aan alle voorwaarden en beperkingen die in deze Voorwaarden worden beschreven. Deze voorwaarden zijn ook verstrekt voor de aankoop van het product.

 • Er berust een copyright op de software en handleiding. Alle zijn rechten voorbehouden aan Firmfocus.
 • De software en handleiding mogen niet geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verhuurd of verleend worden op welke manier dan ook, of geschikt gemaakt voor welk medium of mechanisch leesbare vorm dan ook. De software mag niet geheel noch gedeeltelijk worden decompileerd, veranderd of worden vertaald. De software mag niet in een debugger of vergelijkbare software die in staat is de interne werking van de software te bekijken of te wijzigen.
 • Firmfocus kan niet verantwoordelijk worden gehouden door de gebruikers van de software of elke andere persoon of entiteit voor enige schade of verlies, waaronder speciale, bijkomende of voortvloeiende schade direct of indirect veroorzaakt door gebruik van het product. De software is geleverd zoals het is zonder enige vorm van garantie, zowel op uitdrukkelijke als ge├â┬»mpliceerde wijze. Het betreft dus een zogenaamde levering onder "AS IS" conditie. Behalve eventuele terugbetaling van het aankoopbedrag, aanvaardt Firmfocus verder dus geen enkele aansprakelijkheid.
 • Firmfocus informeert hierbij het feit dat er geen schadelijke code met opzet aan het programma is toegevoegd.
 • Firmfocus geeft geen garanties, voorwaarden of vergoedingen, rechtstreeks of impliciet, met betrekking tot de software en handleiding, de kwaliteit ervan, de handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 • . De zogenomende probeer versies van de software mogen worden gebruikt zonder een licentie te kopen, met inachtneming van de beperkingen die de software bevat. Het is niet toegestaan om deze beperkingen op welke manier dan ook te verwijderen of de bedoelde werking te verhinderen.
 • Firmfocus behoudt het recht voor, verbeteringen aan nieuwe versies van het product aan te brengen, zonder daar vooraf kennis van te geven. Firmfocus is niet verplicht tot het aanbieden van nieuwe versies of patches. Daarnaast staat het Firmfocus vrij om een nieuwe prijs vast te stellen voor deze nieuwe versies.
 • De koper van het pakket verkrijgt het gebruiksrecht voor 1 PC voor een onbeperkt aantal gebruikers voor dit pakket. Er mogen dus onbeperkt bedrijven en gebruikers worden toegevoegd vermits het dezelfde PC betreft.
 • De koper begrijpt dat alle mogelijk beperkingen van de Excel ook voor deze applicatie gelden. Daarnaast kan de capaciteit van de gebruikte hardware en software van invloed zijn op de prestaties van de applicatie.
 • De gebruiker begrijpt de noodzaak om reservebestanden of back-ups te maken en heeft daar toestemming voor zover dit bedoeld is voor eventueel herstel van applicatie op de PC waarvoor de licentie geldt. Het is uitdrukkelijk toegestaan en zelfs aan te raden om back ups op een andere fysieke locatie op te slaan.
 • De gebruiker is op de hoogte van het risico dat Excel bestanden onherstelbaar kunnen beschadingen. Er worden geen automatische back-ups gemaakt van data en programma. De gebruiker is gerechtigd back ups te maken voor eigen gebruik.
 • Naast Microsoft Excel (vanaf versie 2007) kan het nodig zijn additionele software te installeren om het pakket werkzaam te houden. In uitzonderlijke gevallen is het nodig additionele zaken te installeren (VBA references). Indien deze niet gratis te verkrijgen zijn, heeft de koper het recht op teruggave van de betaalde bedragen aan Firmfocus voor de licentie van deze Excel boekhoudapplicatie. Dit dient binnen 14 dagen na aankoop per email te worden aangevraagd (clientservices@firmfocus.nl).
 • De koper is zich ervan bewust dat activatie van visual basic voor applicaties moet worden geaccepteerd om het pakket te kunnen gebruiken.
 • Het is mogelijk om Firmfocus te verzoeken om support danwel consultancy diensten. Deze diensten zijn uiteraard van hoge kwaliteit maar niet gratis.