Inzicht in de financiën met een goede boekhouding en rapportage

Naast de fiscale verplichting is een solide boekhouding van groot belang voor uw bedrijf. Alle inkomsten en uitgaven worden er op consistente wijze in vastgelegd. Met een slimme rapportage heeft u dan meteen het inzicht dat u nodig heeft om beslissingen te nemen. Naast de werkelijke inkomsten en uitgaven kunt u ook een begroting opnemen en periodiek bepalen in hoeverre u uw doelen behaald heeft. Kortom de administratie is een handig instrument voor het besturen van uw onderneming.

Inzicht

Zoals boven vormt de administratie een belangrijk onderdeel van het reilen en zeilen van de onderneming. Er zijn diverse onderdelen die daarbij van belang zijn. Hieronder staan de belangrijkste opgesomd.

  1. Resultatenrekening ook wel winst- en verliesrekening genoemd: hierin staan de omzet, kosten en het resultaat van de onderneming
  2. Balans:  hierin staan (a) de activa: bezittingen en vorderingen en (b) de passiva: het ondernemingsvermogen en de schulden
  3. Kasstroomoverzicht: hierin wordt inzicht gegeven aan de liquiditeit, hoeveel geld komt er binnen en gaat er uit

Voor alle 3 de overzichten kunt u de opstellen voor de werkelijkheid (realisatie), begroting en prognose. Het bijhouden van de realisatie is wettelijk verplicht, maar een begroting is bedrijfseconomisch gezien zeer aan te raden. Het maken van een begroting zorgt er namelijk voor dat u uw plannen financieel ook moet doorrekenen.

Kosten versus baten administratie

Waarschijnlijk ziet u de voordelen van een solide administratie wel, maar heeft het nog niet de prioriteit gekregen die het verdient. Dan is dit een mooi moment om door te pakken en u zich hier nu verder in te verdiepen. De kosten van een administratiepakket zijn voor het MKB over het algemeen relatoef laag. Maar de kosten van het voeren van een administratie kunnen juist erg hoog zijn. Dat kan het het gevolg zijn van een slechte inrichting, een verkeerd financieel pakket en/of de verkeerde man of vrouw op de administratie. Naast de directe kosten die dat met zich meebrengt, zijn de indirecte kosten vaak vele malen hoger doordat er geen goed inzicht is en er verkeerde beslissingen worden genomen. Kortom tijd om te starten met het optimaliseren van uw administratie.

bedrijfstakinformatie excel

Excel boekhouden downloaden en toegang tot de laatst beschikbare branchecijfers?


Als jaarlid heeft u tegen een laag tarief toegang tot de premium diensten en informatie.

  Meer informatie