Het belang van een goed ingerichte administratie

Voldoen aan verplichtingen en meer grip op de onderneming

Inzicht in de financiën met een goede boekhouding en rapportage in het MKB

Een solide boekhouding is niet alleen een fiscale verplichting, maar ook van groot belang voor uw bedrijf in het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Het zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven op consistente wijze worden vastgelegd. Door middel van slimme rapportage krijgt u direct het inzicht dat u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen. Naast het registreren van werkelijke inkomsten en uitgaven, kunt u ook een begroting opstellen en periodiek evalueren in hoeverre u uw doelen hebt bereikt. Kortom, een goed bijgehouden administratie is een waardevol instrument voor het effectief beheren van uw onderneming.

Inzicht

De administratie vormt een belangrijk onderdeel van het reilen en zeilen van uw onderneming in het MKB. Er zijn diverse onderdelen die daarbij van belang zijn. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd:

  1. Resultatenrekening, ook wel bekend als winst- en verliesrekening: hierin worden de omzet, kosten en het resultaat van de onderneming weergegeven.
  2. Balans: hierin worden (a) de activa, zoals bezittingen en vorderingen, en (b) de passiva, zoals het ondernemingsvermogen en de schulden, vermeld.
  3. Kasstroomoverzicht: dit geeft inzicht in de liquiditeit van uw bedrijf, oftewel hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat.

Voor al deze overzichten kunt u zowel de werkelijkheid (realisatie) als de begroting en prognose opstellen. Het bijhouden van de werkelijke gegevens is wettelijk verplicht, maar het opstellen van een begroting is ook bedrijfseconomisch gezien sterk aan te raden. Een begroting dwingt u namelijk om uw plannen ook financieel door te rekenen en helpt u bij het monitoren van de prestaties van uw bedrijf.

Naast het inzicht dat een goede boekhouding en rapportage bieden, zijn er ook andere voordelen die specifiek relevant zijn voor het MKB-boekhouden. Een goed bijgewerkte administratie helpt bijvoorbeeld bij het tijdig signaleren van eventuele liquiditeitsproblemen, het verkrijgen van financiering bij externe partijen en het voldoen aan rapportageverplichtingen ten opzichte van bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere instanties.

Kosten versus baten van een goede administratie

Wellicht erkent u de voordelen van een solide administratie, maar heeft het nog niet de prioriteit gekregen die het verdient. Dit is het juiste moment om actie te ondernemen en uzelf verder te verdiepen in het belang van een goede boekhouding voor het MKB. De kosten van een administratiepakket zijn over het algemeen relatief laag voor het MKB. Aan de andere kant kunnen de kosten van het voeren van een slechte administratie juist hoog oplopen. Dit kan te wijten zijn aan een onjuiste inrichting, het gebruik van een verkeerd financieel pakket en/of het ontbreken van de juiste expertise op het gebied van boekhouding. Naast de directe kosten die hiermee gepaard gaan, zijn de indirecte kosten vaak nog veel hoger omdat er geen goed inzicht is en er daardoor verkeerde beslissingen worden genomen. Kortom, het is tijd om te starten met het optimaliseren van uw administratie.

Door gebruik te maken van moderne boekhoudsoftware die specifiek is ontwikkeld voor het MKB, kunt u efficiënt en nauwkeurig uw boekhouding bijhouden. Deze software kan taken automatiseren, zoals het inboeken van facturen, het genereren van rapporten en het bewaken van uw financiële positie. Dit bespaart niet alleen tijd, maar minimaliseert ook de kans op menselijke fouten.

Om de voordelen van een goede boekhouding en rapportage in het MKB te illustreren, volgen hier enkele voorbeelden:

  • Met behulp van de resultatenrekening kunt u inzicht krijgen in de winstgevendheid van verschillende producten of diensten die uw bedrijf aanbiedt. Dit stelt u in staat om uw bedrijfsstrategie aan te passen en te focussen op de meest rendabele activiteiten.
  • De balans helpt u bij het monitoren van uw bedrijfsactiva en passiva, zodat u tijdig kunt anticiperen op mogelijke liquiditeitsproblemen of kansen voor groei.
  • Met het kasstroomoverzicht kunt u uw inkomsten en uitgaven gedetailleerd analyseren en beoordelen of uw bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan haar verplichtingen te voldoen.

Door regelmatig uw boekhouding bij te werken en rapportages te genereren, krijgt u een beter inzicht in de financiële gezondheid van uw bedrijf. Dit stelt u in staat om proactief te handelen, tijdig bij te sturen en strategische beslissingen te nemen die de groei en het succes van uw MKB-onderneming bevorderen.

bedrijfstakinformatie excel

Belangrijke aspecten MKB boekhouding


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang