Excel Boekhouden MKB

Uitleg over het invoeren, aanpassen en bijzondere waardeaanpassingen van bedrijfsmiddelen in het Excel Boekhoudpakket.

Activa module Excel Boekhouden

De activa module van het Excel boekhoudpakket stelt u in staat uw bedrijfsmiddelen financieel te beheren. Voor elke gewenste periode kunt u een overzicht opvragen van uw activa. Zo heeft u direct inzicht aanschafwaarde, afschrijvingen en waardeaanpassingen over uw investeringen. Maandelijks handmatig afschrijvingen bepalen is niet meer nodig. Met een druk op de knop worden alle afschrijvingen per maand vooruit ingeboekt. Uiteraard kunt u gemakkelijk nieuwe activa invoeren of aanpassingen op bestaande bedrijfsmiddelen invoeren.

De module is een volledig geïntegreerd onderdeel van het Excel boekhoudpakket. Hierdoor is het mogelijk een goede aansluiting te behouden tussen het grootboek (de balanspost activa) en de activa module. Daarnaast voorkomt het dat u zaken twee keer moet invoeren, dat scheelt tijd en is makkelijker. Kortom u behoudt inzicht in de balans, hoeft minder in te voeren en bespaart ook tijd doordat u geen aparte aansluit analyses / reconciliaties hoeft te maken.

Uitleg activa module Excel Boekhouden

Hieronder worden de verschillende handelingen besproken voor het beheren van uw activa in de activa module.

Invoeren van een nieuw bedrijfsmiddel

Een bedrijfsmiddel kan op 2 manieren worden ingevoerd in de activa module: via de crediteuren module of direct via de activa module in Excel.

crediteuren module Excel

U kunt direct bij het invoeren van een factuur aangeven dat het een te activeren bedrijfsmiddel betreft. Dit betekent wel dat de gehele factuur wordt geboekt als een activum. De factuur wordt daarmee dan automatisch doorgevoerd in de activa module.

via activa module Excel

In de activa module kan direct een bedrijfsmiddel worden ingevoerd. U geeft dan via het formulier de basisgegevens in zoals, aanschafwaarde, restwaarde, aantal afschrijvingstermijnen, etc.. Door op de knop "nieuw" te klikken wordt het bedrijfsmiddel geactiveerd in de activa module en wordt het grootboek automatisch bijgewerkt.

Aanpassen van een bestaand bedrijfsmiddel

Het is mogelijk dat u bestaande bedrijfsmiddelen wilt aanpassen. Dat kan gaan om kwalitatieve zaken maar ook om de waarde van het bedrijfsmiddel. In de activa module kunt u het betreffende bedrijfsmiddel aanklikken. Alle gegevens worden dan in het formulier getoond. Daarnaast worden de balans en de opbouw van de boekwaarde per maand onder het formulier weergegeven.

U kunt het formulier direct aanpassingen maken en direct doorvoeren door op de knop "aanpassen" te klikken. Dit betekent wel dat de oude invoer wordt overschreven. Indien dit gevolgen heeft voor de te boeken bedragen per maand zal ook het grootboek worden bijgewerkt.

Bijzondere waardeaanpassingen

Zogenaamde bijzondere waardeaanpassingen (impairments) kunnen in het onderste formulier worden ingevoerd. De waardeaanpassing zal dan automatisch worden doorgevoerd. De afschrijvingen en boekwaardes passen zich automatisch aan.

bedrijfstakinformatie excel

Excel boekhouden downloaden en toegang tot de laatst beschikbare branchecijfers?


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang