Vergelijk kosten en winst met branchegemiddelde

Analyseer de kosten en verbeter uw winst

Gekozen branche

Gekozen bedrijfGeselecteerde branche: bouwnijverheid (SBI code: F)

Kosten naar soort bouwnijverheid
Let op: gemiddelde cijfers o.b.v. 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten Branche gemiddelde % Eigen Exploitatie in % Eigen Exploitatie in EUR
Netto omzet 96.63%  
Overige bedrijfsopbrengsten 3.37%  
Totale omzet 100.00% 100.00%
Kosten van de omzet 57.13%
Bruto marge 42.87%  
Personeelkosten 21.75%
Verkoopkosten 0.52%
Huisvestingskosten 1.14%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.15%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 2.08%
Communicatiekosten 0.30%
Afschrijvingen 1.65%
Kosten van overige diensten 1.08%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.38%
Bedrijfsresultaat 10.46%  
bedrijfstakinformatie excel

De laatste cijfers met premium toegang

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers horeca en onze Office tools voor ondernemers. Ook heeft u met Excel bedrijfstakdashboard alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Cijfers in Excel met dashboard en alle data
  • Verschillende bedrijven bewaren en vergelijken met branche
  • Downloaden andere Firmfocus tools en templates
  • Nieuw: online omzetcalculator Horeca