Brancheinformatie en cijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.225 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.80% OMZETGROEI
JUNE 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.94% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (SBI code: 42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

De branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.0%), Personeel (26.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 0.40% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet).
start vergelijking

Bedrijfsresultaat grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.96% procentpunt naar 3.94%. Hierbij wordt in de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) gemiddeld een bruto marge van 45.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.5% naar 3.9%.

Kosten naar soort grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 86.79%
Overige bedrijfsopbrengsten 13.21%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 54.99%
Bruto marge 45.01%
  - Bruto Loon   17.09%
  - Premie & Pensioen   4.34%
  - Andere Sociale lasten   0.20%
  - Overig   + 4.71%
Personeelkosten Totaal 26.35%
Verkoopkosten 0.30%
Huisvestingskosten 1.10%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.73%
Kosten energieverbruik 0.75%
Kosten vervoermiddelen 2.30%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 2.83%
Kosten van overige diensten 1.39%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.09%
Bedrijfsresultaat 3.94%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Trend aantal bedrijven grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 7.830 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 13.225.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 120.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 20.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (indexcijfers)