Brancheinformatie en cijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.225 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.80% OMZETGROEI
JUNE 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.94% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (SBI code: 42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

De branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.0%), Personeel (26.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet).
start vergelijking

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Trends

Grond-, water en wegenbouw is de afgelopen jaren steeds digitaler geworden door technologische innovaties zoals big data, internet of things en drones, waarmee bedrijven beter in staat zijn om data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Ook 3D-printing wordt steeds beter toegepast binnen de branche. Steeds meer bedrijven kiezen er daarnaast ook voor om duurzamere bouwmethoden toe te passen waarbij rekening wordt gehouden met het milieu. Ten slotte hebben mobiele apps voor bedrijfsfunctionaliteit en documentmanagement zich de laatste jaren bewezen.

Bedrijfsresultaat grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.96% procentpunt naar 3.94%. Hierbij wordt in de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) gemiddeld een bruto marge van 45.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.5% naar 3.9%.

Kosten naar soort grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 94.4% 92.7% 94.0% 86.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 5.6% 7.3% 6.0% 13.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.5% 55.3% 51.9% 55.0%
Bruto marge 43.5% 44.7% 48.1% 45.0%
  - Bruto Loon   17.9%   18.1%   18.0%   17.1%
  - Sociale lasten   9.0%   8.9%   9.9%   9.3%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.0%   2.0%   1.8%
  - Overig   3.9%   3.9%   5.0%   4.7%
Personeelkosten Totaal 26.8% 27.1% 27.9% 26.3%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 1.1% 1.1% 1.2% 1.1%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.0% 2.0% 2.5% 2.7%
Kosten energieverbruik 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Kosten vervoermiddelen 2.1% 2.1% 2.3% 2.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.8% 3.0% 3.1% 2.8%
Kosten van overige diensten 1.1% 1.2% 1.4% 1.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.0% 3.5% 3.8% 3.1%
Bedrijfsresultaat 3.1% 3.4% 4.5% 3.9%

Trend bedrijfsresultaat grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Trend aantal bedrijven grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 7.830 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 13.225.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 120.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 20.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (indexcijfers)