Branchecijfers Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.37% in 2014 naar 8.81% in 2015

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (41)

Branchecijfers Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 113.2 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 13.2% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 10.22% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

De branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling valt onder de sector Bouwnijverheid. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.37% in 2014 naar 8.81% in 2015.Laatst beschikbare cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (66.9%) gevolgd door 'Personeel' (16.5%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (1.9%). De gemiddelde winstmarge Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling is 33.11%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 8.81% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 66.89%
Bruto Marge 33.11%
Personeel 16.48%
Verkoopkosten 0.45%
Huisvestingskosten 1.07%
Kosten apparatuur en inventaris 0.48%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 1.46%
Communicatiekosten 0.26%
Afschrijvingen 1.02%
Kosten van overige diensten 0.93%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.90%
Bedrijfsresultaat 8.81%

Branchecijfers Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.