Brancheinformatie en cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

108.560 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.87% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
KW02 - 2023

Branchecijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (SBI code: 41). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

De branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.8%), Personeel (14.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling.
start vergelijking

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling hebben betrekking op maatschappelijke veranderingen. Onlangs is er meer vraag naar energie-efficiënte oplossingen en materialen die milieuvriendelijke constructies mogelijk maken. Natuurlijke materialen en duurzame technologieën worden met de dag populairder. Bovendien vereist de steeds hogere vraag naar woningen dat ondernemers meer gespecialiseerde bouwmethodes moeten ontwikkelen en implementeren en daarmee sneller, veiliger en goedkoper te werk gaan. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de toenemende vraag naar het moderniseren van bestaande gebouwen door het gebruik van innovatieve bouwtechnieken, en het combineren van verschillende bouwtechnologieën met elkaar om zo de bouwkwaliteit, ef?ciëntie en duurzaamheid te verbeteren.

Bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.65% procentpunt naar 9.87%. Hierbij wordt in de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling gemiddeld een bruto marge van 31.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.7% naar 9.9%.

Kosten per categorie branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.5% 99.8% 102.3% 99.5%
Overige opbrengsten 1.5% 0.2% -2.3% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.1% 66.9% 67.7% 68.8%
Bruto marge 33.9% 33.1% 32.3% 31.2%
  - Bruto Loon   11.7%   11.2%   10.9%   9.4%
  - Sociale lasten   2.2%   2.1%   1.9%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.3%   1.3%   1.0%
  - Overig   1.9%   2.0%   2.0%   2.4%
Personeelkosten Totaal 17.2% 16.5% 16.0% 14.4%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 1.2% 1.1% 1.1% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.5% 1.5% 1.4% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
Overige diensten 1.0% 0.9% 0.9% 0.8%
Overige bedrijfskosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.9%
Bedrijfsresultaat 8.4% 8.8% 8.7% 9.9%

Laatste cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Trend aantal bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 64.555 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 108.560.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 170. Dat betekent dat de omzet in 2022 70% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (indexcijfers)