Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

110.765 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.20% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.95% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
KW1 2024

Branchecijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (SBI code: 41). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

De branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.1%), Personeel (14.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling.
start vergelijking

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling hebben betrekking op maatschappelijke veranderingen. Onlangs is er meer vraag naar energie-efficiënte oplossingen en materialen die milieuvriendelijke constructies mogelijk maken. Natuurlijke materialen en duurzame technologieën worden met de dag populairder. Bovendien vereist de steeds hogere vraag naar woningen dat ondernemers meer gespecialiseerde bouwmethodes moeten ontwikkelen en implementeren en daarmee sneller, veiliger en goedkoper te werk gaan. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de toenemende vraag naar het moderniseren van bestaande gebouwen door het gebruik van innovatieve bouwtechnieken, en het combineren van verschillende bouwtechnologieën met elkaar om zo de bouwkwaliteit, ef?ciëntie en duurzaamheid te verbeteren.

Bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.74% procentpunt naar 10.95%. Hierbij wordt in de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling gemiddeld een bruto marge van 31.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.9% naar 11.0%.

Kosten per categorie branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 102.3% 99.5% 96.9% 95.6%
Overige opbrengsten -2.3% 0.5% 3.1% 4.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.7% 68.8% 69.0% 68.1%
Bruto marge 32.3% 31.2% 31.0% 31.9%
  - Bruto Loon   10.9%   9.4%   9.3%   9.1%
  - Sociale lasten   1.9%   1.6%   1.6%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.0%   2.4%   2.4%   2.4%
Personeelkosten Totaal 16.0% 14.4% 14.4% 14.0%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 1.1% 0.9% 0.9% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Vervoermiddelen 1.4% 1.2% 1.2% 1.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.0% 0.9% 0.8% 1.0%
Overige diensten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.9% 1.8% 2.0%
Bedrijfsresultaat 8.7% 9.9% 9.9% 11.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Trend aantal bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 64.560 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 110.765.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 176.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 76.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.5% hoger.

Trend omzet algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (indexcijfers)