Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

127.000 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.80% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.50% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.4%), Personeel (27.3%) en Kosten vervoermiddelen (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Trends

De bedrijfstak gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw is sterk veranderd door de afgelopen jaren heen. Door de komst van slimme technologie en innovatieve producten wordt er steeds vaker geïnvesteerd in de bouwsector. Grootschalige projecten voeren klimaatvriendelijke technologie in om energieverbruik te verminderen en verder doen industriele factoren zoals robotisering hun intrede. Daarnaast vergroot de markt dankzij het digitaliseren van processen en het creëren van digitale platforms. Iedereen in de bedrijfstak moet hier op in kunnen spelen.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.28% procentpunt naar 13.50%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 53.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.7% naar 13.5%.

Kosten naar soort gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.6% 97.2% 97.8% 97.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.4% 2.8% 2.2% 2.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 45.0% 46.8% 47.1% 46.4%
Bruto marge 55.0% 53.2% 52.9% 53.6%
  - Bruto Loon   19.3%   18.5%   17.7%   16.9%
  - Sociale lasten   10.6%   10.3%   10.1%   10.3%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.0%   1.9%   1.7%
  - Overig   5.0%   5.0%   5.1%   5.7%
Personeelkosten Totaal 29.9% 28.7% 27.9% 27.3%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 1.6% 1.5% 1.4% 1.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.1% 1.2% 1.2%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 3.4% 3.1% 3.0% 2.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 2.3% 2.1% 2.1% 2.0%
Kosten van overige diensten 1.3% 1.3% 1.3% 1.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.9% 2.8% 2.7% 2.6%
Bedrijfsresultaat 10.6% 10.7% 11.7% 13.5%

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 60.940 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 127.000.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 149.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 49.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.6% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)