Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

127.000 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.80% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.50% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.4%), Personeel (27.3%) en Kosten vervoermiddelen (2.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 0.38% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.28% procentpunt naar 13.50%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 53.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.7% naar 13.5%.

Kosten naar soort gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.53%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.47%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 46.44%
Bruto marge 53.56%
  - Bruto Loon   16.91%
  - Premie & Pensioen   4.45%
  - Andere Sociale lasten   0.20%
  - Overig   + 5.70%
Personeelkosten Totaal 27.26%
Verkoopkosten 0.70%
Huisvestingskosten 1.40%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.22%
Kosten energieverbruik 0.41%
Kosten vervoermiddelen 2.85%
Communicatiekosten 0.42%
Afschrijvingen 1.98%
Kosten van overige diensten 1.23%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.59%
Bedrijfsresultaat 13.50%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 60.940 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 127.000.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 149.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 49.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.6% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)