Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

141.880 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.90% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.94% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
KW1 2024

Branchecijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche bouwnijverheid (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector bouwnijverheid. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.0%), Personeel (26.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Trends

De bedrijfstak gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw is sterk veranderd door de afgelopen jaren heen. Door de komst van slimme technologie en innovatieve producten wordt er steeds vaker geïnvesteerd in de bouwsector. Grootschalige projecten voeren klimaatvriendelijke technologie in om energieverbruik te verminderen en verder doen industriele factoren zoals robotisering hun intrede. Daarnaast vergroot de markt dankzij het digitaliseren van processen en het creëren van digitale platforms. Iedereen in de bedrijfstak moet hier op in kunnen spelen.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.72% procentpunt naar 13.94%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 53.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.0% naar 13.9%.

Kosten per categorie branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.8% 97.5% 97.4% 97.9%
Overige opbrengsten 2.2% 2.5% 2.6% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.1% 46.4% 46.5% 47.0%
Bruto marge 52.9% 53.6% 53.5% 53.0%
  - Bruto Loon   17.7%   16.9%   16.2%   16.0%
  - Sociale lasten   3.1%   2.9%   2.9%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.7%   1.6%   1.7%
  - Overig   5.1%   5.7%   5.7%   5.4%
Personeelkosten Totaal 27.9% 27.3% 26.5% 26.0%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 3.0% 2.9% 2.8% 2.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.1% 2.0% 2.0% 2.2%
Overige diensten 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.7% 2.6% 2.8% 2.9%
Bedrijfsresultaat 11.7% 13.5% 14.0% 13.9%

Laatste cijfers gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 73.500 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 141.880.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 183.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 83.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9.3% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)