Brancheinformatie en cijfers fokken en houden van paarden en ezels

1.410 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers fokken en houden van paarden en ezels

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche fokken en houden van paarden en ezels (SBI code: 01.43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder fokken en houden van dieren (SBI code: 01.4).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche fokken en houden van dieren (SBI code: 01.4).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Fokken en houden van dieren (01.4) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Fokken en houden van paarden en ezels Trends

De fok- en handelssector voor paarden en ezels is de laatste jaren steeds professioneler geworden. Door nieuwe wetgeving is kennis en specialisatie nodig in verschillende onderwerpen, zoals het voeden en verzorgen van dieren, gezondheidscontrole, inenting van la nieuwe trends in bepaalde discipline zoals springen en dressuur. Hierdoor zijn wegen en plattegronden technisch en tactisch goed vastgelegd wat het veel professioneler maakt. Er zijn ook technologische ontwikkelingen op bepaalde gebieden, zoals design van bepaalde rijtuigen of jog karretjes. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar verantwoorde manieren om de fokkerij en de handel van dieren in goede banen te leiden.

Trend aantal bedrijven fokken en houden van paarden en ezels

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fokken en houden van paarden en ezels geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 315 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.410.