Neem bij je keuze ook de impact op je onderneming mee.

Verkiezingen 2023: Belangrijke Keuzes voor Ondernemers in Nederland

Als ondernemer staat u voor de complexe taak om een balans te vinden tussen uw zakelijke belangen en uw persoonlijke waarden. Uw stemkeuze beïnvloedt niet alleen de toekomst van uw bedrijf, maar ook de bredere samenleving en het milieu. Het is essentieel om de standpunten van partijen en kandidaten grondig te overwegen, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Een weloverwogen stem die zowel uw ondernemersbelangen als maatschappelijke verantwoordelijkheid weerspiegelt, kan zowel uw bedrijf als de gemeenschap ten goede komen.

Financieringsmogelijkheden voor Bedrijven

ChristenUnie stelt voor om een mkb financieringshub naar Brits voorbeeld te introduceren om financiering toegankelijker te maken voor mkb'ers. CDA wil betere financiering via een mkb-bank en het toegankelijk maken van subsidies. D66 richt zich op aantrekkelijker maken van investeringen in startups en scale-ups met de 'winwin-lening'. DENK pleit voor een kredietbank voor kleine ondernemers en één overheidsbank voor het mkb. FvD wil een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde mkb-bedrijven. GroenLinks-PvdA en VVD benadrukken het vergemakkelijken van aanbestedingsprocedures en financiering voor mkb-bedrijven respectievelijk.

Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid

BBB en VVD willen het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen. CDA en CU pleiten voor ondersteuning bij personeels- en baanbehoud in crisistijd en het goedkoper maken van personeel in dienst voor mkb'ers. FvD streeft naar het versoepelen van het ontslagrecht voor het mkb en het verkorten van de doorbetalingsverplichting bij ziekte. GL-PvdA en NSC richten zich op ondersteuning van kleine werkgevers bij loondoorbetaling bij ziekte en het aantrekkelijker maken voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.

Regeldruk en Administratieve Lasten

CU wil lokale, provinciale en landelijke regeldruk verminderen en betere toegankelijkheid bij de overheid voor bedrijven. D66 streeft naar duidelijke en handhaafbare regels om administratieve lasten te verminderen. DENK introduceert een mkb-regeldrukcheck bij nieuwe wet- en regelgeving, terwijl FvD een staatssecretaris voor het mkb wil aanstellen om de regeldruk te verlagen. JA21 en VVD focussen op het actief terugdringen van de regeldruk voor het mkb, met speciale toetsen en een meetbaar doel om regelgeving te verminderen.

Bedrijfsovername en Familiebedrijven

BBB en CDA willen de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) behouden, met aanpassingen om misbruik tegen te gaan. CU streeft naar een goede fiscale regeling bij bedrijfsoverdracht, vooral voor agrarische bedrijven. FvD en JA21 benadrukken het belang van goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, terwijl VOLT de bedrijfsopvolgingsregeling wil afschaffen ten gunste van andere financieringsmogelijkheden. VVD pleit voor het behouden van de BOR met betere aansluiting op ondernemersbehoeften.

Duurzaamheid en Energiebeleid

BBB wil dat alle bedrijven toegang hebben tot klimaatfondsen met transparante regelgeving. CU streeft naar verantwoording van mkb-bedrijven over hun inzet op duurzaamheid. D66 richt zich op het vereenvoudigen van de energiebesparingsplicht voor bedrijven en het ondersteunen van mkb’ers bij verduurzaming. FvD is tegen stijgende energiekosten vanwege duurzaamheidseisen. GL-PvdA en VVD focussen op het stimuleren van duurzaam ondernemerschap en het ondersteunen van mkb'ers in de energietransitie.

Belastingbeleid en Ondernemers

BBB onderzoekt de introductie van een extra schijf in de vennootschapsbelasting. CDA en CU pleiten voor een uniforme winstbelasting en aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling. FvD wil de hoge VPB-grens verhogen. DENK streeft naar meer belastingvoordelen voor het mkb, terwijl SGP zich richt op lastenverlichting voor het mkb. VVD focust op coulante omgang met belastingschulden en behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Sector-specifieke Aandachtspunten

Specifieke aandacht voor zorg en technologie, waarbij partijen zoals BBB en GL-PvdA de nadruk leggen op de bescherming van lokale ondernemers en het beperken van de inzet van zzp'ers in de zorgsector. De aankomende verkiezingen in 2023 brengen cruciale keuzes met zich mee voor ondernemers in Nederland. Van zzp'ers en mkb'ers tot grote multinationals, elk type bedrijf zal de impact van deze politieke beslissingen kunnen gaan voelen. De standpunten van de politieke partijen variëren aanzienlijk, waardoor het essentieel is voor ondernemers om goed geïnformeerd te zijn. Of het nu gaat om financieringsmogelijkheden, arbeidsmarktbeleid, regeldruk, duurzaamheid, belastingen of sector-specifieke kwesties, elke stem heeft de potentie om de toekomstige koers van het Nederlandse bedrijfsleven te beïnvloeden.

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang