Brancheinformatie en cijfers fokken en houden van dieren

28.465 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven fokken en houden van dieren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fokken en houden van dieren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 6.075 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 28.465.