Optimalisatie met benchmarking

Optimaliseer uw onderneming met benchmarks en KPI's

De onderneming optimaliseren met behulp van benchmarking en KPI's

Benchmarkcriteria

Voordat u aan de begint, is het belangrijk om de goed na te denken over passende benchmarkcriteria. Deze criteria helpen u om uzelf te vergelijken met uw concurrenten en zo inzicht te krijgen in uw prestaties. Hieronder heb ik wat voorbeelden gegeven van veel gebruikte benchmark categorieën:

Het is natuurlijk heel belangrijk dat de criteria aansluiten bij uw strategische doelstellingen en uw businessmodel en waardepropositie.

Analyseer de benchmarkverschillen

Maak een diepgaande analyse van de benchmarkverschillen om te begrijpen waar u voor, achter of gelijk loopt op uw concurrenten, en hoe groot deze verschillen zijn. Verschillen betekenen lang niet altijd dat u actie moet ondernemen. Sommmige verschillen ontstaan uit bewuste keuzes. Zo kunnen hogere kosten voor personeel voortkomen uit een bewuste keuze de beste mensen aan te trekken om exclusieve service te bieden. Het is wel altijd belangrijk om de oorzaken van de verschillen te begrijpen. De verschilanalyse helpt u bij het identificeren van de gebieden die u kunt verbeteren.

Analyseer uw doelen en pas eventueel uw SMART-doelen of KPI's aan

Op basis van de analyse van de benchmarkverschillen kunt u SMART-doelen aanpassen of nieuwe opstellen. Indien nog niet bekend, SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden. Hieronder een paar voorbeelden van SMART doelen.

  • Verhoog de klanttevredenheidsscore met 10% binnen 6 maanden door het verbeteren van de snelheid van de klantenservice.
  • Verminder de verkoopkosten met 15% binnen het komende jaar door het optimaliseren van de marketinginspanningen.
  • Verhoog het marktaandeel met 5% binnen 2 jaar door het lanceren van nieuwe producten aan dezelfde klanten.
  • Verhoog het marktaandeel met 5% binnen 2 jaar door het lanceren van bestaande producten aan nieuwe klanten.

Uw doelen en doelstellingen moeten specifiek genoeg zijn om te definiëren wat u wilt bereiken en hoe u het zult meten. Ze moeten ook haalbaar en realistisch zijn, rekening houdend met uw huidige situatie en middelen. Natuurlijk moeten ze altijd gesynchroniseerd zijn met uw strategische doelstellingen en waardepropositie.

Deel de doelen en performance met betrokkenen in de organisatie

Om ervoor te zorgen dat uw doelen worden behaald, is het essentieel om ze te communiceren en af te stemmen met de belanghebbenden, zoals uw medewerkers, klanten en partners. Enkele voorbeelden om dit te doen zijn:

  • Regelmatige teammeetings om de voortgang van de doelen te bespreken en eventuele uitdagingen op te pakken.
  • Interne nieuwsbrieven, intranet of andere interne communicatiekanalen.
  • Stem uw doelen ook af met partners om een gezamenlijke visie en samenwerking te bevorderen.

Succes met benchmarken!

bedrijfstakinformatie excel

Maak gebruik van onze ondernemerstools en de laatste branche-informatie


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang