Branchecijfers Horeca

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van horeca.
14,3%
WINST 2017 (% omzet)
+3,3%
OMZETGROEI (KW4 2019 vs 2018)
62.800
BEDRIJVEN (KW2 2020)
23.200
VACATURES (KW4 2019)

Branchecijfers exploitatie horeca

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor horeca. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector horeca worden verzameld door het CBS en belastingdienst. Wij hebben deze verder verwerkt zodat u de cijfers op een toegankelijke manier kunt raadplegen.

Let op: voor recentere cijfers gaat u naar de nieuwe publicatie.

Voor de laatst beschikbare cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase. Hierin vindt u de laatst beschikbare cijfers (10 jaar trend).. Klik hier voor meer informatie en om te downloaden/bestellen.

Gemiddeld bedrijfsresultaat horeca

Het gemiddelde bedrijfsresultaat in de horeca branche is de afgelopen jaren gestegen.

Als eerste valt op dat in de sector horeca een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 10,62 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 10,62 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 89,38% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 29,09%. U kunt de sector horeca vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Groei toerisme en kansen voor de horeca
Bent u optimaal voorbereid op de aanhoudende groei van het toerisme? Lees meer over onderzoek KNH.

     
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector horeca algemeen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

     

Trend gemiddelde omzet per bedrijf

De gemiddelde omzet per bedrijf laat sinds 2009 een dalende trend zien. Daarbij moet wel vermeld worden dat er natuurlijk zeer veel diversiteit is tussen de bedrijven. Dat geldt zowel voor de activteiten als de organisatievorm. Met de bedrijfstakdatabase kunt u dit zelf verder uitsplitsen naar onderliggende bedrijfstak (hotel, cafe, restaurant, snackbar, etc..).

gemiddelde omzet per bedrijf in sector horeca

Exploitatiecijfers horeca

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector horeca. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Update beschikbare cijfers

Let op het gemiddeld bedrijfsresultaat in de horeca laat een stijgende trend zien sinds 2010. Tenzij anders vermeld zijn de cijfers op deze pagina voor het jaar 2009. Indien u nu al de laatste cijfers wilt raadplegen, kunt gebruik maken van de volledige Excel database met de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend ( direct downloaden in onze shop). Recentere cijfers zijn beschikbaar in de laaste publicatie (zie knop onder).

    

Tabel sector cijfers Horeca

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Horeca
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
29,09 %
Bruto marge
70,91 %
Personeelskosten
28,14 %
Afschrijvingen
5,55 %
Overig ingekochte diensten
1,94 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,59 %
Huisvestingskosten
10,29 %
Energiekosten
3,20 %
Kosten Communicatie
0,59 %
Overige Kosten
5,46 %
Verkoopkosten
2,69 %
Vervoerskosten
0,83 %
Bedrijfsresultaat
10,62 %