Kengetallen branche informatie en communicatie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 11.83% in 2014 naar 10.50% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: informatie en communicatie (sbi code: j).

Trend omzet informatie en communicatie

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche informatie en communicatie aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 103 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 3% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 3% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten informatie en communicatie

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak informatie en communicatie. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Winst informatie en communicatie

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche informatie en communicatie. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 11.83% in 2014 naar 10.50% in 2015.Laatst beschikbare cijfers informatie en communicatie

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast informatie en communicatie bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor informatie en communicatie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (34.3%) gevolgd door 'Personeel' (28.6%) en daarna 'Afschrijvingen' (9.2%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 10.50% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 65.65%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 34.35%
Bruto Marge 65.65%
Personeel 28.57%
Verkoopkosten 2.66%
Huisvestingskosten 2.14%
Kosten apparatuur en inventaris 0.65%
Kosten energieverbruik 0.43%
Kosten vervoermiddelen 1.61%
Communicatiekosten 0.49%
Afschrijvingen 9.18%
Kosten van overige diensten 2.62%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.81%
Bedrijfsresultaat 10.50%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche informatie en communicatie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche informatie en communicatie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers informatie en communicatie
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.