Brancheinformatie en cijfers informatie en communicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

123.550 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.25% WINST (% OMZET)
2017
21.000 VACATURES SECTOR
Informatie en communicatie
KW02 - 2023

Branchecijfers informatie en communicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche informatie en communicatie (SBI code: J). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

Trend winst en kosten informatie en communicatie

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak informatie en communicatie. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche informatie en communicatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.9%), Personeel (25.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (13.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor informatie en communicatie.
start vergelijking

Informatie en communicatie Trends

De bedrijfstak informatie en communicatie is de afgelopen jaren sterk veranderd doordat steeds meer bedrijven gebruik maken van technologie. Ongeacht hun omvang hebben ondernemers toegang tot omvangrijke databronnen en communicatiekanalen en hebben ze de mogelijkheid gekregen om internationaal te werken. Moderne marketing technieken zoals SEO, SEA en geautomatiseerde campagnes hebben bedrijven in staat gesteld om succesvol te blijven. Bovendien hebben sociale media en online platformen de mogelijkheid gegeven om klanten te bereiken waarvoor vroeger veel investeringen nodig waren. Ondernemers moeten met al deze ontwikkelingen rekening houden en een duidelijke strategie aanhouden om goed ervoor te staan.

Bedrijfsresultaat informatie en communicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche informatie en communicatie tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.14% procentpunt naar 10.25%. Hierbij wordt in de branche informatie en communicatie gemiddeld een bruto marge van 68.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.4% naar 10.3%.

Kosten per categorie branche informatie en communicatie
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.1% 97.9% 92.7% 90.9%
Overige opbrengsten 1.9% 2.1% 7.3% 9.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.1% 34.3% 32.9% 31.9%
Bruto marge 66.9% 65.7% 67.1% 68.1%
  - Bruto Loon   20.4%   20.0%   18.8%   17.4%
  - Sociale lasten   3.0%   2.8%   2.7%   2.5%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.2%   1.1%
  - Overig   4.4%   4.4%   4.0%   4.1%
Personeelkosten Totaal 29.3% 28.6% 26.6% 25.1%
Verkoopkosten 2.6% 2.7% 2.8% 4.1%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 1.9% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 1.7% 1.6% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 8.7% 9.2% 8.2% 7.6%
Overige diensten 2.5% 2.6% 2.2% 3.1%
Overige bedrijfskosten 6.3% 6.8% 11.1% 13.9%
Bedrijfsresultaat 11.8% 10.5% 11.4% 10.3%

Laatste cijfers informatie en communicatie en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief informatie en communicatie
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat informatie en communicatie

Trend aantal bedrijven informatie en communicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven informatie en communicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 75.130 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 123.550.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche informatie en communicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 126. Dat betekent dat de omzet in 2022 26% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet informatie en communicatie (indexcijfers)