Brancheinformatie en cijfers informatie en communicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

113.075 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
7.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.25% WINST (% OMZET)
2017
28.800 VACATURES
Sector: Informatie en communicatie
KW2 - 2022

Branchecijfers informatie en communicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche informatie en communicatie (SBI code: J). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen.

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers informatie en communicatie en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie informatie en communicatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten informatie en communicatie

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak informatie en communicatie. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche informatie en communicatie zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.9%), Personeel (25.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (13.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor informatie en communicatie.
start vergelijking

Informatie en communicatie Trends

De bedrijfstak informatie en communicatie is de afgelopen jaren sterk veranderd doordat steeds meer bedrijven gebruik maken van technologie. Ongeacht hun omvang hebben ondernemers toegang tot omvangrijke databronnen en communicatiekanalen en hebben ze de mogelijkheid gekregen om internationaal te werken. Moderne marketing technieken zoals SEO, SEA en geautomatiseerde campagnes hebben bedrijven in staat gesteld om succesvol te blijven. Bovendien hebben sociale media en online platformen de mogelijkheid gegeven om klanten te bereiken waarvoor vroeger veel investeringen nodig waren. Ondernemers moeten met al deze ontwikkelingen rekening houden en een duidelijke strategie aanhouden om goed ervoor te staan.

Bedrijfsresultaat informatie en communicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche informatie en communicatie tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.14% procentpunt naar 10.25%. Hierbij wordt in de branche informatie en communicatie gemiddeld een bruto marge van 68.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.4% naar 10.3%.

Kosten naar soort informatie en communicatie
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.1% 97.9% 92.7% 90.9%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.9% 2.1% 7.3% 9.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.1% 34.3% 32.9% 31.9%
Bruto marge 66.9% 65.7% 67.1% 68.1%
  - Bruto Loon   20.4%   20.0%   18.8%   17.4%
  - Sociale lasten   8.9%   8.5%   7.8%   7.7%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.2%   1.1%
  - Overig   4.4%   4.4%   4.0%   4.1%
Personeelkosten Totaal 29.3% 28.6% 26.6% 25.1%
Verkoopkosten 2.6% 2.7% 2.8% 4.1%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 1.9% 1.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 1.7% 1.6% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 8.7% 9.2% 8.2% 7.6%
Kosten van overige diensten 2.5% 2.6% 2.2% 3.1%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.3% 6.8% 11.1% 13.9%
Bedrijfsresultaat 11.8% 10.5% 11.4% 10.3%

Trend bedrijfsresultaat informatie en communicatie

Trend aantal bedrijven informatie en communicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven informatie en communicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 64.655 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 113.075.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche informatie en communicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 118.6. Dat betekent dat de omzet in 2021 18.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.8% hoger.

Trend omzet informatie en communicatie (indexcijfers)