Brancheinformatie en cijfers informatie en communicatie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

125.865 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.20% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.19% WINST (% OMZET)
2019
20.000 VACATURES SECTOR
Informatie en communicatie
KW1 2024

Branchecijfers informatie en communicatie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche informatie en communicatie (SBI code: J). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen.

Trend winst en kosten informatie en communicatie

In de tabel rechts treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak informatie en communicatie. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) van de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche informatie en communicatie in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.4%), Personeel (24.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (17.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor informatie en communicatie.
start vergelijking

Informatie en communicatie Trends

De bedrijfstak informatie en communicatie is de afgelopen jaren sterk veranderd doordat steeds meer bedrijven gebruik maken van technologie. Ongeacht hun omvang hebben ondernemers toegang tot omvangrijke databronnen en communicatiekanalen en hebben ze de mogelijkheid gekregen om internationaal te werken. Moderne marketing technieken zoals SEO, SEA en geautomatiseerde campagnes hebben bedrijven in staat gesteld om succesvol te blijven. Bovendien hebben sociale media en online platformen de mogelijkheid gegeven om klanten te bereiken waarvoor vroeger veel investeringen nodig waren. Ondernemers moeten met al deze ontwikkelingen rekening houden en een duidelijke strategie aanhouden om goed ervoor te staan.

Bedrijfsresultaat informatie en communicatie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche informatie en communicatie tussen 2009 en 2019 is gedaald met 6.20% procentpunt naar 6.19%. Hierbij wordt in de branche informatie en communicatie gemiddeld een bruto marge van 69.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche informatie en communicatie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 92.7% 90.9% 89.1% 87.8%
Overige opbrengsten 7.3% 9.1% 10.9% 12.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.9% 31.9% 32.3% 30.4%
Bruto marge 67.1% 68.1% 67.7% 69.6%
  - Bruto Loon   18.8%   17.4%   17.2%   17.1%
  - Sociale lasten   2.7%   2.5%   2.5%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.1%   1.1%   1.0%
  - Overig   4.0%   4.1%   4.2%   3.5%
Personeelkosten Totaal 26.6% 25.1% 25.0% 24.3%
Verkoopkosten 2.8% 4.1% 4.6% 5.6%
Huisvestingskosten 1.9% 1.7% 1.7% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.2% 1.1%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Afschrijvingen 8.2% 7.6% 8.0% 9.3%
Overige diensten 2.2% 3.1% 2.7% 2.8%
Overige bedrijfskosten 11.1% 13.9% 13.9% 17.7%
Bedrijfsresultaat 11.4% 10.3% 9.3% 6.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers informatie en communicatie?

Versterk uw inzicht in de branche informatie en communicatie en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder informatie en communicatie
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat informatie en communicatie

Trend aantal bedrijven informatie en communicatie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven informatie en communicatie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 75.120 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 125.865.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche informatie en communicatie aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 133.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 33.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.4% hoger.

Trend omzet informatie en communicatie (indexcijfers)